Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Fredag: Mognadens mål

Honom [Kristus] förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla
med all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus.

Kolosserbrevet 1:28


Vi tenderar att tänka oss Paulus som en pionjärmissionär som vann människor för Kristus, grundade församlingar och sedan reste vidare. Men målet för hans tjänst, talar han om för oss, var att gå vidare från omvändelse till lärjungaskap för att ”kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus”, så att vi skulle kunna glädjas över vår gemenskap med Kristus genom att vi tillber, älskar, litar på och lyder honom.

Hur blir man då en mogen kristen? Vår text ger oss ett tydligt svar på den frågan.

Det sker genom förkunnelsen om Kristus. Om kristen mognad är mognad i vår gemenskap med Kristus, så är det också så att ju klarare bild vi har av Kristus, desto mer övertygade blir vi att han är värdig vår hängivenhet. Som dr. J. I. Packer skriver i sin klassiska bok Knowing God*: ”Vi är pygmékristna därför att vi har en pygmé-Gud” eller ’en pygmé-Kristus’. Sanningen är att det erbjuds många Jesus-gestalter i världens olika religiösa snabbköp – karikatyrer av den autentiske Jesus. Vi har asketen Jesus, clownen Jesus i musikalen Godspell, Jesus Christ Superstar, kapitalisten Jesus och socialisten Jesus, Jesus grundaren av modern företagsamhet och Jesus storstadens gerillakrigare. Alla dessa porträtt är bristfälliga; ingen av dem är tillräckligt väl genomtänkt för att vinna vår helhjärtade lojalitet.

Nej, vi behöver se Jesus så som Paulus framställer honom i Kol 1:15-21 – ett av de mest hänförande kristologiska avsnitten i hela Nya testamentet. Det porträtterar Jesus som den osynlige Gudens synliga avbild, skapelsens verkställare och arvtagare, den förstfödde från de döda för att han i allt må vara den främste. Ja, Guds fullhet bor i Kristus, och han har försonat allt med sig genom Kristus. Därmed är Jesus Kristus dubbelt upphöjd som huvudet över hela universum och över församlingen.

Han är Herre över båda dessa skapelser. Och när vi ser honom som han är, så är vår plats med ansiktet mot jorden, böjda i tillbedjan inför honom. Bort alltså med våra ynkliga små ”Jesusar”! Bort med Jesus-clowner och Jesus-popstjärnor, politiska messiasgestalter och revolutionärer. Om detta är vår bild av Jesus, så är det inte att undra på att vi aldrig mognar. Om bara täckelset kunde tas bort från våra ögon och vi såg Jesus som han verkligen är i fullheten av sin gudomliga-mänskliga person och sitt frälsningsverk! Då skulle vi förmå att ge honom den ära som hans namn förtjänar och växa och mogna i vår gemenskap med honom.
_____________
* Lär känna Gud, övers. anm.


Läs vidare: Kol 1:15-29

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg