Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Lördag: Vi är ett i Kristus

Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det
som finns däruppe där Kristus sitter på Guds högra sida.

Kolosserbrevet 3:1


Kol 3 är en självklar bibeltext för påskdagen. Den illustrerar det vitala sambandet mellan teologi och etik, och då i synnerhet att vi måste veta vilka vi är innan vi kan bli dem vi är. Paulus uppmaning till kristen livsstil grundar sig på hans undervisning om kristen identitet. Uppmaningen är att vi ska ”sträva efter det som finns däruppe”, och undervisningen är att vi har dött och uppstått med Kristus.

Vilka är vi då? Paulus nämner i tur och ordning de fyra viktigaste händelserna i Jesu frälsningsverk, nämligen hans död, uppståndelse, upphöjelse och återkomst.

Samtidigt skriver han om dessa händelser, inte bara att de hände Kristus utan att även vi är delaktiga i dem. Fyra gånger använder han det lilla grekiska ordet sun som betyder ”tillsammans med”. Ni dog med Kristus (Kol 2:20), ni uppstod med Kristus (Kol 3:1), ni lever ett osynligt liv med Kristus (Kol 3:3) och ni ska träda fram i härlighet med Kristus (Kol 3:4). Dessa mäktiga uttalanden är inga fantasier; de talar om vad som händer med oss som ett resultat av att vi förenas med Kristus genom en inre tro och ett yttre dop. Vi är samma människor med samma namn, pass, nationstillhörighet och utseende. Men vi är nya människor som gläder oss över vårt nya, osynliga liv tillsammans med Kristus. Ja, Kristus är vårt liv (Kol 3:4).

Vi fortsätter nu från Paulus undervisning om vilka vi är om vi har blivit kristna
till hans uppmaning angående hur vi bör bete oss. ”Sträva efter det som finns
däruppe”, skriver han (Kol 3:1). Och ”tänk på det som finns däruppe, inte på det som
finns på jorden” (Kol 3:2).

Med ”det som finns på jorden” menade Paulus inte att vi ska försumma vårt jordiska ansvar hemma och på arbetet, i församlingen och samhället. För han fortsätter med att redogöra för de plikter som åligger män och hustrur, barn och föräldrar, slavar och herrar. Nej, begreppet ”det jordiska” upprepas i Kol 3:5, där det handlar om girighet och omoral, förtal, vrede, elakhet och andra synder. Sådant ska vi döda.

Vi behöver fortsätta att tala till oss själva och påminna oss själva om vilka vi är. Först då kan vi leva i enlighet med det.


Läs vidare: Kol 3:11-14

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg