Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Söndag: Församlingens globala perspektiv

Gud, vår frälsare...vill att alla människor skall
räddas och komma till insikt om sanningen.

2 Timotheosbrevet 2:3-4


Det man först lägger märke till i de första sju verserna i 2 Tim 2 är den fyrfaldiga upprepningen (säkerligen medveten) av uttrycket ”alla människor”.

För det första: Församlingens böner bör omfatta alla – inte bara alla människor i allmänhet, utan i synnerhet kungar och andra folkledare som värnar om freden - även om det på den tiden inte fanns några kristna ledare i världen.

För det andra: Gud bryr sig om alla. Gud vill att alla människor ska bli frälsta (2 Tim 2:4). Skälet till att församlingen bryr sig om alla är alltså att Gud gör det. Vidare vilar evangeliets universella giltighet på Guds enhet. ”Gud är en” (2 Tim 2:5). Grunden för världsmissionen är monoteismen.

För det tredje: Kristus dog för alla: ”En är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Jesus Kristus, som gav sig själv till lösen för alla” (2 Tim 2:5-6). Det räcker inte att bejaka att det bara finns en Gud; vi måste tillägga att det bara finns en Förmedlare, en Frälsare: Guds son, som först blev ”människan Jesus Kristus” i sin födelse och som sedan i sin död gav sig själv som en lösen för oss. Vi måste hålla samman dessa tre substantiv – människa, lösen och förmedlare, för de syftar på hans födelse, död och uppståndelse. I ingen annan person har Gud först blivit människa och sedan lösen, och det finns ingen annan förmedlare. Ingen annan har sådana kvalifikationer.

För det fjärde: apostelns proklamation gällde alla, för han hade blivit utsedd till apostel, sändebud och lärare till hedningarna (det vill säga till alla folk). Även om det inte finns några apostlar i dag av Paulus kaliber, så är behovet stort av fler sändebud och lärare för evangeliet.

Sammanfattningsvis måste församlingen be för alla (2 Tim 2:1) och förkunna evangeliet för alla (2 Tim 2:7). Varför? Chrysostomos gav oss svaret på 300-talet: ”Imitera Gud!” Det är för att Guds önskan och Kristi död gäller alla som församlingen har förpliktelser gentemot ”alla”. Varje församling är en lokal gemenskap, men den bör samtidigt ha ett globalt perspektiv.

Läs vidare: 1 Tim 2:1-7

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg