Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Tisdag: Uppmaning till en gudsman

Men du, gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro,
kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet.

1 Timotheosbrevet 6:11-12, Fb


Paulus inleder sin uppmaning till Timotheos med orden ”Men du”. Det är en kallelse till honom att inte följa med strömmen utan vara annorlunda än den omgivande kulturen. För Timotheos var en gudsman som hämtade sina värderingar och ideal från Gud, inte från världen. Paulus framför nu en uppmaning i tre punkter:

För det första en moralisk uppmaning. ”Håll dig borta från sådant” (eng. ”fly från allt sådant”) och ”sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.” Vi människor är bra på att fly och springa ifrån saker och ting. Vi springer från allt som känns hotfullt och efter allt som verkar lockande. Vad sägs om att istället fly det onda och springa efter rättfärdighet? I strävan efter helighet finns ingen passivitet, ingen finurlig teknik. Vi är tvungna att helt enkelt springa.

För det andra en läromässig uppmaning. Timotheos uppmanas att ”kämpa trons goda kamp”. Kämpa mot den moderna tankegången att sanningen endast är något subjektivt och att varje människa har sin egen sanning. Paulus går hela tiden tillbaka till det han kallar ”tron”, ”sanningen”, ”undervisningen” och ”bekännelsen” – den lärosats som Timotheos måste slåss för, alltså vaka över och försvara. Att slåss är inte behagligt, men ibland är det nödvändigt, för det är en ”god kamp” till försvar för Guds ära och församlingens bästa.

För det tredje en erfarenhetsmässig uppmaning. ”Sök att vinna det eviga livet.” Märkligt, kan man tycka, att en kristen ledare med Timotheos mognad skulle behöva en sådan vädjan. Hade han inte varit kristen i flera år redan? Jo. Hade han inte tagit emot det eviga livet? Jo. Men varför sa då Paulus till honom att söka att vinna något som han redan hade? Svaret är att det är möjligt att äga något utan att uppskatta det fullt ut.

Sammanfattningsvis ser vi balansen i Paulus trefaldiga uppmaning som omfattar moral, lära och erfarenhet. Vissa kristna kämpar trons goda kamp utan att sträva efter rättfärdighet. Andra är goda och milda personer men saknar en motsvarande iver för sanningen. Åter andra försummar både läran och moralen i sin strävan efter religiösa upplevelser. Må Gud ge oss Timotheos-gestalter för 2000-talet som strävar efter samtliga dessa tre!


Läs vidare: 1 Tim 6:11-16

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg