Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Onsdag: En församlingsledares kvalifikationer

När jag lämnade dig kvar på Kreta var det för att du skulle...
tillsätta äldste i varje stad efter mina anvisningar.
Titus 1:5


Paulus förklarar att han hade lämnat Titus på Kreta för att denne skulle ordna sådant som återstod att göra och då främst tillsätta pastorer (församlingsledare-herdar-biskopar) i varje stad. Aposteln fortsätter med att räkna upp de viktigaste kvalifikationerna kandidaterna måste ha. Det mest slående med dessa är att de måste vara ”oförvitliga” (Tit 1:6-7). Detta kan inte betyda ”syndfria”, för då skulle inga barn av Adam komma ifråga. Det grekiska ordet betyder inte ”utan synd”, utan ”utan skuld”, det vill säga ett obefläckat rykte. Eftersom pastorstjänsten är en offentlig tjänst måste kandidaterna ha gott rykte. Därav nödvändigheten av referenser.

Paulus går vidare med att specificera tre områden där ledarkandidaterna måste ha ett obefläckat rykte. (1) Församlingsledaren måste ha ett oklanderligt familjeliv (Tit 1:6). Här talas det om såväl hustrun som barnen. Uttrycket ”en enda kvinnas man” (Fb) har tolkats på diverse sätt, men i bredaste bemärkelse förstås det kanske bäst som en man med oklanderlig sexualmoral. Barnen måste vara troende och väluppfostrade. Det är ju bara logiskt att kandidaten inte kan ta hand om Guds familj om han inte kan ta hand om sin egen.

(2) Församlingsledaren måste vara oklanderlig ifråga om karaktär och uppförande (Tit 1:7-8). Paulus använder elva karakteristika – fem negativa (till exempel inte självgod, inte häftig) och sex positiva (till exempel gästfri, rättrådig och from). Den bärande tanken genom hela avsnittet är att församlingsledaren måste vara behärskad och kunna styra sig själv (Tit 1:8). Kandidaterna måste alltså ge synliga bevis i sitt beteende på att de har blivit pånyttfödda av den helige Ande, att deras nya födelse har lett till ett nytt sätt att leva och att Andens niofaldiga frukter (där den nionde är självbehärskning) åtminstone har börjat mogna i deras liv.

(3) Församlingsledaren måste vara oklanderlig i fråga om läran (Tit 1:9) Han måste ”hålla sig till lärans pålitliga ord” (Tit 1:9) det vill säga (bokstavligen) till apostelns undervisning. Endast då äger han förmågan att utföra sina båda kompletterande uppdrag, nämligen att lära ut sanningen och vederlägga motståndarna. Här avslöjar Paulus sin strategi. Det är när de falska lärarna blir allt fler (Tit 10:16) som vi måste öka antalet pålitliga lärare.


Läs vidare: Tit 1:1-11

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg