Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Torsdag: Kristi två uppenbarelser

Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor
...medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud
och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.

Titus 2:11, 13, Fb


Kristi första och andra ankomst kallas här för hans ”epifanier”. Begreppet epiphaheia är en synlig uppenbarelse av något som hittills varit osynligt. Inom klassisk grekiska användes det om soluppgången. Det förekommer i Apg 27, där Paulus skepp till Rom råkade ut för en våldsam storm från nordost och himlen blev så mörk att solen och stjärnorna inte ”visade sig”. För övrigt förekommer ordet tio gånger i Nya testamentet – fyra gånger i anslutning till Kristi första ankomst och sex gånger i anslutning till hans återkomst.

För det första har Gud uppenbarat sin nåd, det vill säga sin oförtjänta kärlek i Jesus Kristus. Nåden uppstod naturligtvis inte i och med honom, men den blev synlig i honom. Paulus personifierar nåden genom att säga att den lär eller tränar oss i att säga nej till självisk njutning och ja till självbehärskning.

 För det andra väntar vi på härlighetens uppenbarelse. Detta är vårt ”saliga hopp”, att han som uppenbarade sig helt kort på historiens scen och sedan försvann, ska uppenbara sig igen en vacker dag. Jesus Kristus uppenbarade sig i nåd och ska uppenbara sig i härlighet. Det har pågått en långdragen och livlig debatt kring frågan om denna uppenbarelse kommer att utgöras av, inte bara en person utan två personer (vår store Gud, Fadern och Frälsaren, Jesus Kristus). Eftersom alla övriga omnämnanden av uppenbarelser i Nya testamentet syftar på Kristus kan man anta att även denna gör det. Hur som helst så är denna den mest solklara bekräftelsen i hela Nya testamentet på Jesu gudom.

Och därmed har Paulus förenat den kristna erans båda råmärken. Men vid det här laget är kristendomens kritiker nära att explodera. ”Ni kristna är så hopplöst opraktiska. Det enda ni ägnar er åt är det fjärran förgångna och den avlägsna framtiden.

Varför kan ni inte leva i nuet?!” Men detta är ju precis vad Paulus uppmanar oss att göra. Han beskriver de förpliktelser som gäller äldre män, äldre kvinnor, yngre kvinnor och yngre män och kallar oss alla att leva ett gudfruktigt liv i den tid som nu är. Varför? Därför att grunden för den kristnes livsstil är Kristi två uppenbarelser.


Läs vidare: Tit 2:1-15

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg