Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Fredag: Motstå världens påtryckningar

Onda människor och svindlare kommer att gå allt längre på vägen
mot fördärvet, på en gång bedragare och bedragna.
Stå kvar vid det som du [Timotheos] har lärt dig.

2 Timotheosbrevet 3:13-14


Paulus andra brev till Timotheos blev hans sista, och det skrevs strax innan han dog martyrdöden. Hans huvudbekymmer är fortfarande hur det ska gå med evangeliet när han inte längre finns där för att vägleda och undervisa församlingen.

I 2 Tim 3:1-5 varnar Paulus Timotheos för att i ”de sista dagarna” (vilka Jesus också talade om) skulle ”tiden bli svår” (2 Tim 3:1), och han fortsätter med att i starka ordalag skissera den. Han räknar upp nitton kännetecken, varav det mest frapperande är missriktad kärlek. Människorna kommer att älska sig själva, älska pengar eller njutning istället för att älska Gud och godheten. Ja, samhället kommer att bli ”kärlekslöst” (2 Tim 3:3). Denna brist på äkta kärlek kommer att förpesta människornas relationer. Paulus fruktar att Timotheos skall svepas med av självupptagenhetens flod och uppmuntrar honom att istället stå fast och stå emot den omgivande kulturens påtryckningar.

I 2 Tim 3:10 och 2 Tim 3:14 tilltalar Paulus två gånger Timotheos med desamma två små grekiska, enstaviga orden su de – ”men du”. I skarp kontrast till den samtida kulturen ska Timotheos leva annorlunda och, om nödvändigt, stå ensam.

Paulus beskriver Timotheos ställning som att han ska ”följa” Paulus, i synnerhet hans undervisning och livsstil. Därefter uppmanar han Timotheos att fortsätta som han har börjat: ”Stå kvar vid det som du har lärt dig” (2 Tim 3:14). 2 Tim 3:10-13 beskriver alltså Timotheos lojalitet i det förflutna, medan 2 Tim 3:14-17 vill uppmuntra honom att vara lojal även i framtiden. Och den unge mannen har goda skäl till det, delvis eftersom han vet från vem han tagit emot undervisningen (nämligen Paulus, vars apostoliska auktoritet han hade kommit att godta), och delvis eftersom han har lärt känna de heliga skrifterna från barndomen och godtagit dem som theopneustos (bokstavligen ”Gud-andade”) och till stor nytta.

Samma två fundament gäller i dag. Det evangelium som kristna tror på är det bibliska evangeliet, bekräftat av både Guds profeter och Kristi apostlar. Och vi är tacksamma för denna dubbla bekräftelse.


Läs vidare: 2 Tim 3:1-17

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg