Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Söndag: Den gudomlige Sonen Jesus

Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna,
men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin Son.

Hebréerbrevet 1:1-2


Hebréerbrevets första två kapitel erbjuder en skön balans sinsemellan i det att kapitel 1 ger oss ett porträtt av Jesus Kristus som den gudomlige Sonen, medan kapitel 2 skildrar honom som människan Jesus. Hebréerbrevet 1 talar om honom som unik och ger oss fem viktiga sanningar om Kristus.

(1) Jesus Kristus är höjdpunkten i Guds uppenbarelse.
Gud hade självfallet uppenbarat sig tidigare under historien genom profeterna, men då på ett begränsat och progressivt sätt, medan hans självuppenbarelse i Kristus var slutgiltig och fullständig. Jesus Kristus är således Guds slutord till mänskligheten. Man kan omöjligt tänka sig en högre eller mer fullständig uppenbarelse än den han har skänkt oss i sin inkarnerade Son. Nej, Jesus Kristus är höjdpunkten i Guds uppenbarelse.

(2) Jesus Kristus är skapelsens Herre.
Gud har utsett honom ”till att ärva allting” (Heb 1:2), eftersom han genom honom skapade universum. Han är dess begynnelse och dess slut, dess ursprung och dess arvinge, och däremellan ”[bär han] upp allt med kraften i sitt ord” (Heb 1:3).

(3) Jesus Kristus är Faderns son.
Han är både ”utstrålningen av Guds härlighet” (ljus från ljus, ett med Fadern) och ”en avbild av hans väsen” (åtskild från Fadern liksom avtrycket är åtskild från sigillet) (Heb 1:3).

(4) Jesus Kristus är syndarens Frälsare.
Efter att ha fullgjort sitt verk att rena från synden satte han sig på Faderns högra sida (Heb 1:3).

(5) Jesus Kristus är föremålet för änglarnas tillbedjan.
Ja, han har blivit ”så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras (Heb 1:4, Fb). Änglarna är förvisso mäktiga och storslagna varelser, men de kan inte mäta sig med Jesus Kristus. Författaren citerar nu en kedja av texter i Gamla testamentet som på olika sätt visar på hans överlägsenhet. Till exempel: ”Alla Guds änglar skall hylla honom” (Heb 1:6)

Författaren avrundar detta avsnitt med en allvarlig maning till oss att ta vara
på apostlarnas budskap så att vi inte kommer ur kurs (Heb 2:1-4).


Läs vidare: Heb 1:1-2:4

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg