Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Onsdag: Sittande på Guds högra sida

Men Jesus [som präst] frambar ett enda syndoffer för alla tider och har satt sig på Guds högra sida.
Hebréerbrevet 10:12


I den apostoliska trosbekännelsen säger vi att Jesus är ”uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida”. Hur ska vi uppfatta hans himmelska ”sittande”?

För det första: Jesus vilar ut. Bilden är hämtad från den dagliga erfarenheten, att efter en dags arbete på kontoret eller fabriken eller i hemmet vi sitter ner och lägger upp fötterna. Likadant med Jesus: Efter att ha renat oss från synden på korset satte han sig ner (Heb 1:3). Gamla testamentets präster måste fortsätta sitt arbete dag efter dag, vecka efter vecka och månad efter månad, men Jesus ”frambar ett enda offer för alla tider” (Heb 10:12). De stod upp hela dagarna, för i templet fanns inga sittplatser, men när han hade framburit sitt offer satte han sig ner. Prästernas stående ställning symboliserade att deras tjänst var ofullkomlig, medan Jesus satte sig ner för att visa att hans verk var fullbordat.

För det andra: Jesus regerar. För han har blivit upphöjd till att sitta på Guds högra sida, hedersplatsen och den främsta maktpositionen i hela universum. Från denna position sände han den helige Ande på pingstdagen och sänder människor ut i tjänst. All makt i himmelen och på jorden har redan getts åt honom. Men ännu har djävulen inte erkänt sig besegrad.

För det tredje: Jesus väntar på att ”hans fiender skall läggas som en pall under hans fötter” (Heb 10:13). Orden är hämtade ur Ps 110:1, som Jesus tillämpade på sig själv. I den säger Jahve till Messias: ”Sätt dig på min högra sida, så skall jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter.” Psalmen kombinerar de båda perspektiven. Han regerar under tiden som han väntar och väntar under tiden som han regerar.

Denna rika teologi finns inkluderad i Jesu Kristi himmelsfärd och ”sittande”, nämligen i det att han vilar, regerar och väntar. Vilar: han blickar bakåt i tiden och förklarar sitt frälsningsverk fullbordat. Regerar: han ger råd angående nuet och sänder ut sina tjänare på deras uppdrag. Väntar: han ser fram emot framtiden, då hans fiender till slut kommer att tvingas underkasta sig och hans rike kommer i sin fullhet.


Läs vidare: Heb 10:11-18

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg