Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Torsdag: En trefaldig uppmaning

Så kan vi då...träda fram inför Gud...Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp...
Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.

Hebréerbrevet 10:19, 22-24


Till grund för den trefaldiga uppmaningen ligger templets utformning och arbetet där. Själva templet var byggt i två sektioner eller rum, varav det bortersta och innersta kallades det Allraheligaste. Därinne fanns Shechina, symbolen för Guds närvaro. Ett kraftigt förhänge (”förlåten”) hängde mellan de båda rummen och hindrade att man trädde in i det Allraheligaste. Tillträde var strängeligen förbjudet med undantag för en person (översteprästen) och då bara en gång om året (försoningsdagen, yom kippur) på ett villkor (att han hade med sig syndofferblodet).

Vår författare tar för givet att hans läsare känner till detta och har förstått hans undervisning att dessa ting har fått sin uppfyllelse i Jesu prästämbete och offer. Nu stod vägen in till Guds närvaro öppen för varje troende.

Och därför:
(1) ”Låt oss...träda fram inför Gud” (Heb 10:22) med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet, med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd och med en kropp som badats i klart vatten. Denna ständigt öppna dörr in till Gud är en enastående förmån.

(2) ”Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp” (Heb 10:23).
Det kristna hoppet (som är en fast förväntan) fokuserar sig på Kristi återkomst och den härlighet som följer på den. Men hur håller man fast vid detta hopp när så många – till och med i kyrkan – har gett upp? Det finns bara ett svar, nämligen att ”han som gav oss löftena är trofast” (Heb 10:23). Herren Jesus har lovat att komma tillbaka i ära och stor härlighet, och han håller vad han lovar.

(3) ”Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar” (Heb 10:24).
Författaren har förstått att hans läsare har börjat slarva med att komma tillsammans. Kristen omsorg (att sporra och uppmuntra varandra) förutsätter nämligen på att man träffas!

Det kristna liv vi är kallade till att leva innebär alltså att: äga tillträde till Gud genom tro, hoppfullt vänta på Kristus och uppmuntra varandra att visa kärlek. Här har vi den välbekanta trefaldigheten tro, hopp och kärlek.


Läs vidare: Heb 10:19-25

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg