Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Lördag: Att löpa trons lopp

När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger,
all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus.

Hebréerbrevet 12:1-2


Varenda människa under antikens tid kände till de grekiska spelen. Precis som den grekiska kulturen genomsyrade romarriket, så hörde spelen samman med den. Varje stad med självaktning hade sin egen amfiteater, där idrottsmän visade sina färdigheter inför stora och entusiastiska folkskaror: löpning, boxning, brottning, spjutkast och hästkapplöpningar med vagn. Vid flera tillfällen i Nya testamentet liknas det kristna livet vid en löpartävling. Inte så att vi tävlar mot varandra, utan därför att det kräver mycket självdisciplin. Vår författare är angelägen om att vi är uthålliga ”i det lopp vi har framför oss” (Heb 12:1). Han tycks lägga fram tre förutsättningar för att vi ska orka vara uthålliga i loppet.

För det första: Kom ihåg åskådarna! ”Vi...är omgivna”, skriver han, ”av en sådan sky av vittnen” (Heb 12:1). Dessa inbegriper säkerligen Gamla testamentets troshjältar i kapitel 11, och förmodligen deras motsvarigheter på Nya testamentets tid. Men i vilket avseende är de vittnen? Säkert är att de var vittnen under sin tid på jorden. Men kan detta även omfatta de kristna som har dött och som nu betraktar oss från himlen? I viss bemärkelse tror jag att det är så, eftersom vi sägs vara ”omgivna” av dem, vilket antyder att vi ska se framför oss rad efter rad med entusiastiska åskådare i den lokala amfiteatern. Att komma ihåg åskådarna betyder att inspireras till mer storslagna insatser.

För det andra: Börja träna! Alla seriösa idrottare går med på en sträng livsföring gällande mat, dryck, träning och sömn. Och inför själva loppet gör de sig av med både överflödig vikt och olämplig klädsel. I specifikt kristna termer innebär det att man vänder sig bort från synden och allt som ”tynger”, vilket inte behöver vara syndigt i sig men som hindrar mig i min löpning.

För det tredje: Håll målet i sikte! Kristna löpare uppmanas att vända bort blicken från allt som stör och hålla den fäst på Jesus, som tycks stå på mållinjen. ”Tänk på honom”, skriver författaren (Heb 12:3), i synnerhet hans uthållighet på korset och trots all fientlighet mot honom. På så vis kan vi, omgivna av vittnen och tack vare hård träning och genom att hålla blicken fäst på Jesus, löpa vårt lopp med uthållighet; blotta möjligheten att lägga av existerar inte.


Läs vidare: Heb 12:1-3

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg