Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Söndag: Gensvar på Guds ord

Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.
Jakob 1:22, Fb


Vid första genomläsningen av Jakobs brev möter man omedelbart dess trefaldiga  varning för att bedra sig själv (Jak 1:16, Jak 1:22, Jak 1:26). Jakobs botemedel mot självbedrägeri är Guds ord eller ”sanningens ord” (v. 18), nämligen den uppenbarelse Gud har gett oss i Kristus och i det bibliska vittnesbördet om Kristus.

Det är genom att ge akt på Guds ord som vi kan undvika självbedrägeriets tragik. Vårt gensvar på Guds ord behöver komma till uttryck i två steg.

Steg 1: att lyssna uppmärksamt till Guds ord.
”Varje människa skall vara snar till att höra, sen att tala, sen till vrede” (Jak 1:19). Vår naturliga tendens i varje situation är att reagera förhastat. Vi kastar fram vår åsikt och glömmer att ”ur dårens mun strömmar enfald” (Ords 15:2). Ofta är det sista vi gör (vilket borde vara det första) att hålla tyst och lyssna istället. Här har vi en princip med många tillämpningar. Det är bättre att lyssna än att tala. Att lyssna med respekt är den stora hemligheten bakom varje harmonisk relation. Men det här gäller extra mycket i vår relation till Gud. För han har talat och kallar oss att lyssna till hans röst. Ändå hör vi Skriften men lyssnar bara till det vi har lust till – det trösterika ekot från våra egna kulturella fördomar – och därmed går vi miste om hans blixtrande Ord när han utmanar oss att verkligen lyssna.

Steg 2: att lydigt göra vad Guds ord säger.
Jakobs spegelmetafor är särskilt talande (Jak 1:22-23). Spegeln säger nämligen till oss två saker. Den säger oss vad vi är och följaktligen vad vi borde bara. Spegeln säger: ”Du har en smutsfläck på höger kind, så det är bäst att du går och tvättar bort den.” Varje gång vi betraktar oss själva i
Guds ords spegel säger den till oss vad vi är och vad vi borde vara.

Vi ska alltså lyssna till, ta emot och lyda Guds ord, och utan detta finns inget verkligt lärjungaskap.


Läs vidare: Jak 1:16-27

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg