Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Måndag: Tro och gärningar

Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men
inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom?

Jakobs brev 2:14


Det är ett känt faktum att Jakob och Paulus förmodas ha haft skilda åsikter beträffande rättfärdiggörelsen, det vill säga hur syndaren kan bli godkänd och förklarad rättfärdig i Guds ögon. På grund av denna uppenbara teologiska tvist uteslöt Luther Jakobs brev ur sin nytestamentliga kanon och kallade det ”en halmepistel”.

Och visst råder det öppen oenighet mellan dessa båda apostlar. För Paulus lärde att ”människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar” (Rom 3:28), medan Jakob skrev: ”Ni ser att människan blir rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro” (Jak 2:24). Båda apostlarna hänvisade dessutom till Abraham som sitt främsta exempel.

Men oenigheten är mer inbillad än verklig. Paulus och Jakob hade olika uppdrag men inte olika budskap. De förkunnade samma evangelium men med olika betoning. Skälet till deras olika betoningar var att de riktade sig till olika slags falska lärare. Paulus motståndare var lagiska judar eller judaister, som undervisade att rättfärdiggjord blev man genom gärningar i lydnad för lagen. Jakobs motståndare däremot var judiska intellektuella som undervisade att rättfärdiggörelsen sker genom tro, det vill säga renlärighet och inget annat.

Gentemot judaisterna hävdade Paulus envist att människan inte blir rättfärdig genom gärningar utan genom tro; till de intellektuella hävdade Jakob envist att människan inte blir rättfärdig enbart genom en rätt tro (som ju även demonerna har – och bävar!), utan genom en tro som visar sig i gärningar.

Båda apostlarna klargjorde den sanna trons väsen, nämligen att den är en levande tro som visar sig i praktisk handling. ”[Jag skall] med mina gärningar visa dig min tro”, skrev Jakob (Jak 2:18); ”en tro som är verksam i kärlek”, skrev Paulus (Gal 5:6).

Vi kan inte bli frälsta genom gärningar, och samtidigt kan vi inte bli frälsta utan dem. Gärningarnas syfte är inte att förtjäna frälsningen utan bevisa den, inte att uppnå frälsningen utan bevisa den. Båda apostlarna lärde alltså att den äkta tron måste visa sig i praktiken. Men Paulus betonade den tro som framkallar gärningar, medan Jakob betonade gärningarna som flödar ur tron. Båda skulle vara överens om att tron utan gärningar är död.


Läs vidare: Jak 2:14-26

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg