Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Tisdag: Korsets nödvändighet

Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen, för att
vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten.

1 Petrus brev 2:24


När Jesus första gången talade om för sina lärjungar att Människosonen måste lida mycket och bli dödad, var Petrus den som omedelbart och kraftigt protesterade. Han kunde omöjligt acceptera tanken på en lidande Messias. Ändå har vi nu Petrus här, några tiotal år senare, när han i sitt första brev invänder mot sina egna invändningar! Vart och ett av de fem kapitlen i hans brev innehåller ett längre avsnitt angående Messias lidande.

Petrus gör två konstateranden beträffande korsets syfte. Det första är att Kristus gav oss en förebild (vilket vi redan har samtalat om), och det andra är att han bar våra synder i sin egen kropp upp på träpålen (1 Pet 2:24). Att ”bära synden” är ett gammaltestamentligt uttryck för att ”bära syndens straff”. Normalt sett bär brottslingen straffet för sin egen synd. Men ibland utser Gud i sin stora nåd en ersättare som får bära straffet istället, som exempelvis syndoffret och i synnerhet det särskilda syndoffret på stora försoningsdagen.

Gudfruktiga israeliter var dock medvetna om att denna åtgärd endast var symbolisk, ”ty blod från tjurar och bockar kan aldrig ta bort synder” (Heb 10:4). Därför såg de fram emot den dag då den lidande tjänaren som omtalas i Jes 53 skulle bära deras synd, och Jesus tillämpade denna profetia på sig själv.

Men det finns ett problem. Om Kristus dog i vårt ställe, bar vår synd och tog vårt straff och vi därigenom har blivit förlåtna, betyder inte detta (som somliga menar) att vi nu kan leva som vi vill och fortsätta synda? Paulus kritiker spred förvisso detta falska rykte, och kanske Petrus motståndare gjorde detsamma. Men båda apostlarna nekade eftertryckligt till denna anklagelse. Se hur Petrus fortsätter: han bar våra synder för att vi skulle dö för synden och leva för rättfärdigheten. Syftet med Kristi död är alltså inte bara att säkra vår förlåtelse, utan också att säkra vår helighet.

Det finns ingen kristen tro utan korset. En kristen tro utan korset är ett falsarium.


Läs vidare: 1 Pet 2:18-25

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg