Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Onsdag: En uppmaning till pastorer

Var herdar för den hjord som Gud har anförtrott er och vaka över den.
1 Petrus brev 5:2


Herdeskapet som en metafor för ledarskap återkommer många gånger i Bibeln. Jahve är Israels herde. Politiska ledare ärvde samma titel men fördömdes för att ha låtit sina får skingras (Hes 34). Jesus tog över rollen som den gode herden som känner, leder, kallar, älskar och föder sina får och som ger sitt liv för dem.

Det är dock särskilt anmärkningsvärt att Petrus här vädjar till församlingens äldste som herdar för Guds hjord, för detta blev hans eget uppdrag (”var en herde för mina får” [Joh 21:16]) den gången då den uppståndne Herren förnyade sin kallelse till honom på Galileiska sjöns strand. Det är mycket troligt att Petrus hade denna händelse i tankarna när han vädjade till församlingarnas äldste att vara herdar för Guds hjord. Hans budskap sammanfattas i tre antiteser.

För det första måste de vara villiga att tjäna, ”inte av tvång utan självmant, så som Gud vill” (1 Pet 5:2). Blotta tanken på en tvångsinkallad i Guds tjänst är absurd.

För det andra måste de vara fria från penningbegär: ”inte av vinningslystnad utan villiga att tjäna” (1 Pet 5:2, NIV). Trots det har människor försökt tjäna pengar på Herrens tjänst. I antiken fanns det många kvacksalvare som tjänade en bra slant genom att utge sig för att vara kringvandrande lärare. Paulus däremot avstod från sin rätt till understöd och förtjänade sitt eget levebröd i syfte att visa sin uppriktighet.

För det tredje måste de uppträda ödmjukt: ”inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden” (1 Pet 5:3). Jesus varnade sina lärjungar klart och tydligt för just detta. Världens ledare, sa han, ”uppträder som herrar över sina folk” och ”furstarna har makten över folken” (Mark 10:42-43). Till skillnad mot dem måste kristna ledare uppträda ödmjukt i sitt arbete. De ska leda, inte som makthavare utan som föredömen.


Läs vidare: 1 Pet 5:1-11

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg