Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Torsdag: Den bibliska sanningens väsen

Drivna av den helige Ande har människor talat ord från Gud.
2 Petrus 1:21


Andra hälften av Petrus andra brev kapitel 2 är ett underbart avsnitt om den bibliska sanningens väsen.

För det första: Biblisk sanning är nedskriven sanning. Petrus är medveten om sin egen dödlighet och väntar på döden. Så länge han lever kan han påminna sina läsare om sin undervisning, men när han är borta kommer den att behöva överföras till skriven form och på så vis ändå bli tillgänglig. Bakom denna mänskliga bakgrund låg Guds omsorg. Om Gud hade sagt och gjort något unikt i Kristus måste han ordna så att det blev bevarat för eftervärlden, för Gud kunde omöjligt låta alltsammans gå förlorat. Skriften är Guds nedskrivna Ord.

För det andra: Biblisk sanning härrör från ögonvittnen. Petrus syftar här på Jesu förvandling, när han såg Guds härlighet och hörde hans röst. ”Vi var ögonvittnen till Jesu majestät”, (2 Pet 1:16, Fb). Men ögonvittnesprincipen ligger faktiskt bakom hela Skriften, för Gud manade ögonvittnen att nedteckna och tolka vad han gjorde i Israel. Innebörden av hans handlingar var inte alldeles uppenbara. Till exempel så förekom det ett stort antal folkomflyttningar i det forna Mellanöstern, men ingen skulle ha känt till att uttåget ur Egypten var ensamt i sitt slag om inte Gud hade kallat Mose. Och vidare: Tusentals korsfästelser ägde rum under romarnas välde, men ingen skulle ha känt till att Jesu kors var ensamt i sitt slag om Gud inte hade kallat apostlarna.

För det tredje: Biblisk sanning skänker ljus. ”Ni gör rätt i att hålla er till det [profetiska ordet] som till ett ljus som lyser på en mörk plats” (2 Pet 1:19). Guds folk liknas vid pilgrimer på vandring om natten. De behöver ett ljus på vägen, och Skriften är en tydlig och praktisk bok.

För det fjärde: Biblisk sanning är gudomlig. Ingen profetia [i Skriften], skriver Petrus, har tänkts ut av någon mänsklig hjärna eller vilja, utan av Gud. ”Ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud” (2 Pet 1:21).

Tack, gode Gud, för hans uppenbarade Ord! Utan det skulle vi famla i mörker. Han har gett oss ett ljus till att lysa upp vår stig – ska vi då inte ta vara på det?


Läs vidare: 2 Pet 1:12-21

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg