Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Fredag: Äkta och falsk visshet

Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni
har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.

1 Johannes brev 5:13


Är trosvisshet en legitim – och till och med nödvändig – ingrediens i det kristna lärjungaskapet? Passar det sig någonsin att Jesu efterföljare säger ”Vi vet” – inte bara när det gäller sanningen i evangeliet, utan i synnerhet när det gäller den personliga frälsningen? Svarar vi ja på dessa frågor, hur skiljer vi då mellan äkta och falsk visshet? Utifrån vilka kriterier bedömer vi vad som är vad? Det var Robert Law som kallade sin kommentar över Första Johannes brev The Tests of Life.*

I den presenterar han de tre kardinaltesterna, tre kriterier utifrån vilka vi kan bedöma vem som är äkta lärare och vem som är villolärare.

Det läromässiga testet var huruvida lärarna trodde på inkarnationen: ”Varje ande som bekänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud” (1 Joh 4:2).

Det etiska testet var huruvida dessa lärare levde rättfärdigt och lydde Guds bud. ”Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud” (1 Joh 2:3).

Det sociala testet var huruvida de var knutna till den kristna kärleksgemenskapen: ”Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar våra bröder” (1 Joh 3:14).

Det tycks som om aposteln Johannes, som var bosatt i Efesos på gamla dar, hade mött motstånd från en tidig gnostiker vid namn Cerinthus. Johannes kallar honom lögnare och bedragare, eftersom han förnekade Jesu gudomlighet-mänsklighet, han påstod sig ha gemenskap med Gud samtidigt som han vandrade i mörker och gjorde förmätna anspråk på att vara andligt överlägsen och hatade sin broder samtidigt som han påstod sig älska Gud. Genom att tillämpa de tre testerna på honom både underminerade Johannes falska kristnas ogrundade visshet och befäste de sanna kristnas äkta visshet.

Om vi som kristna inte präglas av en rätt tro, lydnad för Gud och kärlek till våra trossyskon lurar vi oss själva och andra. Vi kan inte ha blivit födda på nytt, för det är den som har blivit pånyttfödd av Gud som tror, lyder och älskar.

_____________
*ung. Testredskap för livet, övers. anm.


Läs vidare: 1 Joh 1:1-10

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg