Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Lördag: Det integrerade kristna livet

Låt oss alla älska varandra. Och detta
är kärleken: att leva efter hans bud.

2 Johannes brev 5-6


Den anonyma ”utvalda frun och hennes barn” (2 Joh 1) som Johannes andra brev riktar sig till, var med stor sannolikhet en personifierad lokalförsamling.

Och dess främsta kännetecken är integrering, det vill säga en integrering av flera olika faktorer, vilka vi ofta är dåraktiga nog att skilja åt.

För det första: Sanning och kärlek hör samman. De nämns fem gånger vardera i brevets första verser. Johannes skriver om ”sanningen...som förblir i oss” (2 Joh 2) och om den kärlek som förenar dem. Johannes ord påminner oss om ett av Paulus liknande uttryck. Enligt Johannes ska vi älska i sanning. Enligt Paulus ska vi ”tala sanning till varandra i kärlek” (Ef 4:15, NIV). Och enligt båda apostlarna måste dessa integreras med varandra. Källan till båda är den helige Ande.

För det andra: Kärlek och lydnad hör samman. Johannes påminner sina läsare om det välkända budet att vi ska älska varandra. Det motsatta är också sant. Liksom lydnad kommer av kärlek, kommer kärlek av lydnad. Så var det i Gamla testamentet, där Gud beskriver sitt folk som de som ”älskar mig och håller mina bud” (2 Mos 20:6). Det är förunderligt att Jesus tillämpade detta på sig själv: ”Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig” (Joh 14:21). Här har vi den andra integreringen: att lyda är att älska, och att älska är att lyda, och så vidare...

För det tredje: Fadern och Sonen hör samman. Villolärarna ”[vill inte] erkänna att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt” (2 Joh 7). De lärde antingen att Guds son enbart tycktes ha blivit människa eller att han adopterades in i gudomen under en kort tid. I båda fallen förnekade de inkarnationen, och detta var ingen obetydlig liten avvikelse från den kristna tron; det var Antikrist. Johannes beskriver också dessa lärare som att de ”sprang i förväg” (v. 9, NIV). Kanske gjorde de anspråk på att vara framåtsträvande, progressiva tänkare. En aning sarkastiskt konstaterar Johannes att de hade sprungit så långt i förväg att de hade lämnat Fadern bakom sig. Istället vädjar Johannes till sina läsare att fortsätta lita till apostlarnas ursprungliga undervisning. Ingen kan förneka Sonen och samtidigt behålla Fadern. Må Gud leda oss in i ett verkligt integrerat kristet liv, där sanning, kärlek och lydnad får blomstra!


Läs vidare: 2 Joh 1-13

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg