Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Apostladagen - Så att världen kan tro

Det är apostladagen och det är sändningen som står i centrum.

Gud kallar oss in i sin närhet där han utrustar oss. Sedan sänder han oss till världen. I det uppdraget som vi delar har vi just vår plats att fylla. För att världen skall tro.  

Vem skall jag sända?(Jes 6:2)

Herrens blick vilar över världen. Ställer frågan, nu som då, vem skall jag sända? Vem skall förkunna mitt namn, vem skall göra min vilja känd? Vem skall hjälpa mig att samla människor till mitt rike? Vem vill vara ett tecken för folken? Vem vill vara min röst, mina händer, min blick? Vem skall jag sända? Och djupt i våra hjärtan formas ett svar.

 

Gud vill att alla människor skall bli frälsta (1Tim 2:4)

Kallelsen är exklusiv i bemärkelsen värdefull, men den är också inklusiv då den gäller alla. Gud vill verkligen att alla människor skall bli frälsta. Han vill samla alla till sitt rike.

 

Saliga de som sörjer, hungrar, törstar (Matt 5:3-10)

De som kommer till Gud är människor med en längtan, människor som har en brist och vill fylla den med Gud. De som kommer är de som vet att han och endast han kan fylla deras behov och ge mättnad. De är sådana som Petrus, Jesaja, Andreas, Johannes, Paulus, Franciskus, du och jag.

 

Och ni vem säger ni att jag är?(Matt 16:15)

Vi som är i hans närhet har fått och får en uppenbarelse då han visar vem han är och fyller våra förråd. Det som han då ger är vår skatt. Det är en del av det pund vi har att förvalta och som vi bör förvalta väl.

 

I sin församling gjorde han några till apostlar…(1 Kor 12:28)

Och när vi kommit och när vi sett, sänder han oss ut med olika fasetter i vårt uppdrag. Någon sänder han att vara hans profet, någon till att vara apostel. Någon blir utsedd att vara en mor eller far, någon att trösta, något att undervisa, någon att hela. Någon att tala änglarnas språk, någon att tyda det. Någon att gå dit ingen har gått. Någon att vara mitt på torget där människorna är. Allt handlar om gåvorna vi får.  Det han givit till oss i form av egenskaper men också det han givit i form av uppenbarelse och tro.

 

Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta (1 Kor 12:7)

Alla är vi utvalda av samma Herre och vi är sända ut i samma storslagna uppdrag: att med det mått som han givit oss förkunna hans storverk till dess han kommer. 

 

Denne Jesus han skall komma (Apg 1:11)

För vi vet att han skall komma. En gång kommer han för att slutligen öppna portarna till sitt rike. Då skall han fråga oss vad vi har gjort. Han gör det för att vi är en del av hans utvalda folk. Ett folk med ett uppdrag. Ett folk som lever och verkar i hans kraft och i gemenskap med Gud. Och vi gör det inte för vår egen skull utan för hans och för att världen skall tro. Gud till ära och människor till glädje och frid.

 

Amen.

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg