Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Tisdag: Den nya lustgården

Och han [ängeln] visade mig en flod med livets vatten,
klar som kristall, som rann från Guds och Lammets tron.

Uppenbarelseboken 22:1


Staden har nu förvandlats till en trädgårdsstad, med betoning på floden, livets träd och tronen.

För det första: floden. Dess kristallklara vatten strömmar ut från tronen (symbol för Guds suveräna nåd) och ned längs huvudgatans mitt. Och därmed är vattnet ständigt tillgängligt för alla som törstar.

För det andra: livets träd. Johannes ser att det växer på ömse sidor om floden. Det har varit utom räckhåll för människan ända sedan syndafallet, men nu har förbudet hävts. Kanske ser Johannes bara ett träd på var sida om floden. Men jag föredrar vissa bibelkommentatorers syn, som redan var förutsagd i Hes 47, nämligen att det växte tätt med ”livets träd” utmed hela flodens längd, vars frukt fanns inom räckhåll för alla. På så vis kan den hungrige äta och den törstige dricka av hjärtats lust. Varje månad gav träden ny frukt samtidigt som deras blad skänkte läkedom åt folken, vilket är en indikation på de vittomfattande fördelar som evangeliet kommer att föra med sig till hednafolken. Och, tillägger Johannes, där skall inte längre finnas någon förbannelse – en tydlig anspelning på Edens lustgård.

För det tredje rör sig Johannes vidare från floden och trädet till tronen. Dess centrala roll kommer att återupprättas, som i Upp 4 och Upp 5, och hela livet kommer att underordnas Guds herradöme. Dessutom kommer hans tjänare att tillbe honom och ”skall se hans ansikte” (Upp 21:4). Gud hade sagt klart och tydligt till Mose: ”Mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva” (2 Mos 33:20). Allt människan har sett hittills är Guds härlighet, som har beskrivits som ”den yttre strålglansen från hans innersta väsen”. Vi har fått skåda hans härlighet i hans inkarnerade Sons person och verk. Men en dag ska slöjan föras åt sidan och vi ska få se honom ”sådan han är” (1 Joh 3:2) – ja, till och med ”ansikte mot ansikte” (1 Kor 13:12). Den vackra visionen är en oumbärlig aspekt av Guds slutliga avsikt med sitt folk.


Läs vidare: Upp 22:1-5

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg