Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Onsdag: Denna profetias ord

Salig den som tar vara på profetians ord i denna bok.
Uppenbarelseboken 22:7


De avslutande sexton verserna i Uppenbarelseboken bildar ett slags bilaga eller epilog innehållande en blandning av varningar och uppmaningar.

Johannes är angelägen om att påvisa sin boks trovärdighet och anför därför skäl härtill. Det var Jesus själv, konstaterar han, som genom en ängel hade gett honom detta budskap till församlingarna. Johannes både hörde och såg vad han därefter skrev ner, och hans ord var ”trovärdiga och sanna” (Upp 22:6-8). Faktum är att de var en profetia, det vill säga en uppenbarelse från Gud. För att bevisa detta använder Johannes ett speciellt uttryck (med vissa variationer) fem gånger, nämligen ”profetians ord i denna bok” (Upp 22:7-19).

Johannes understryker sina läsares ansvar gentemot denna uppenbarelse. De ska tro på den och lyda den (Upp 22:9). De får inte ”försegla” eller gömma undan den (Upp 22:10), utan istället förmedla den vidare till andra. Och när de gör det får de på inga villkor vare sig tillfoga något eller ta bort något från den. Om någon tillfogar något till boken ska Gud tillfoga honom de lidanden som det står om där, och om någon tar bort något från boken ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden (Upp 22:18-19).

Motivationen bakom Johannes uppmaningar och varningar är den kommande domen. För när Kristus kommer tillbaka ska ett fasansfullt åtskiljande äga rum mellan dem som har tvättat sina kläder och dem som inte har gjort det, mellan dem som får komma in i det nya Jerusalem och de som blir utestängda därifrån.

Alltså ska Jesus Kristus, alltings Skapare, föra allt till sin fullbordan som Domare. För han är ”A och O, den förste och den siste, början och slutet” (Upp 22:13). Just dessa titlar gavs både åt Gud och Kristus i kapitel 1 (Upp 22:8, Upp 22:17) liksom här i detta sista kapitel. Det är med dessa oerhörda anspråk gällande Kristus som Johannes inleder och avslutar sin bok.


Läs vidare: Upp 22:6-13

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg