Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Torsdag: ”Se, jag kommer snart!”

Se, jag kommer snart och har med mig lön att ge åt var och en efter hans gärningar.
Uppenbarelseboken 22:12


Något av det mest spännande i Uppenbarelseboken 22 är att Jesus tre gånger ropar: ”Se, jag kommer snart!” (Upp 22:7, Upp 22:12, Upp 22:20). Hur ska vi uppfatta detta? Betyder det att Jesus förutsade att han skulle komma i stort sett omedelbart, och att han alltså tog miste? Det anser många, men man behöver inte dra den slutsatsen av ett antal olika skäl.

För det första sa Jesus att han inte kände till dagen för sin återkomst (Mark 13:32); endast Fadern kände till den. Därför är det knappast troligt att han nu skulle förutsäga något som han visste att han inte kände till. Han var inte okunnig om sin okunskap.

För det andra uppmanade Jesus och senare hans apostlar Jesu lärjungar att gifta sig, skaffa barn, förtjäna sitt uppehälle och föra ut evangeliet till jordens yttersta gräns. Dessa anvisningar är inte förenliga med tron på en omedelbart förestående återkomst.

För det tredje förutsade Jesus Jerusalems förstörelse under hans samtidas livstid, och det är ibland svårt att veta om han syftar på denna eller på den yttersta dagen.

För det fjärde är ”apokalyps” en speciell litterär genre med egna litterära principer. Den använder ibland ordet plötsligt för sådant som skulle ske snart. Så var fallet med Gamla testamentets profetior.

Hur bör vi då förstå adverbet snart? Vi måste komma ihåg att i och med de stora händelserna Kristi födelse, död, uppståndelse och upphöjelse har den nya tidsåldern redan gjort sitt inträde och Gud har inget mer att tillägga i sin eskatologiska almanacka före Kristi återkomst. Kristi återkomst är nästa station i hans tidtabell. Det var och är fortfarande sant, skrev Charles Cranfield, ”att Kristi återkomst är förestående”. Och därför kännetecknas Kristi lärjungar av tro, hopp och kärlek. Tron tar fasta på Kristi redan fullbordade verk. Hoppet ser fram emot hans ännu inte förverkligade frälsning, medan kärleken präglar våra liv nu, under tiden som vi väntar. Därför är snart kanske kronologiskt en smula vagt men samtidigt teologiskt riktigt.


Läs vidare: Mark 13:28-37

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg