Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Del 1 FRÅN SKAPELSEN TILL KRISTUS

DEL I

 

FRÅN SK APELSEN

 

TILL K R ISTUS

 

EN ÖVERSIKT ÖVER GAMLA TESTAMENTET

(ISR AELS LI V)

 

SEPTEMBER TILL DECEMBER

 

Det finns ett inneboende problem i det faktum att det sekulära året

inleds den första januari, medan det kristna året inleds med advent

(slutet av november eller början av december).

Dessutom förskjuter jag i denna kalender advent ytterligare tre

månader bakåt i tiden, delvis i syfte att ge oss en längre förberedelsetid

inför julen och delvis för att kunna indela året i tre lika långa perioder

om fyra månader vardera. På så vis får vi fyra härliga månader på oss

att studera Gamla testamentet, från skapelsen till Kristus.

Vecka 1 är det bara naturligt att vi inriktar oss på Första Mosebokens

kapitel 1 och skapelsen. Men skulle läsaren föredra att inleda det nya

året med Kristi födelse går det också bra.

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg