Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Söndag: Skaparens initiativ

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
1 Moseboken 1:1


Bibelns första fyra ord (”I begynnelsen skapade Gud”) är en absolut nödvändig inledning till helheten. De säger oss att vi aldrig kan överraska Gud eller förutse vad Gud ska göra, för han finns alltid där ”i begynnelsen”. Initiativet till varje handling ligger hos honom.

Detta gäller i synnerhet skapelsen. Kristna tror att när Gud påbörjade sitt skaparverk så existerade ingenting förutom han. Endast han fanns där från begynnelsen. Endast han är evig. Den centrering på Gud som vi finner i Första Moseboken framstår tydligt i skildringen. Gud är subjektet för snart sagt varje verb. ”Gud sade” förekommer tio gånger och ”Gud såg att det var [mycket] gott” sju gånger.

Vi behöver inte välja mellan Första Moseboken 1 och modern kosmologi eller stjärnfysik. Det var aldrig Guds avsikt att Bibeln skulle vara en vetenskaplig lärobok. Det borde stå klart för varje läsare att Första Moseboken är ett synnerligen översiktligt och vackert lyriskt verk. Båda skapelseberättelserna (den vetenskapliga och den mer poetiska) beskriver verkligheten, men de återges utifrån skilda perspektiv och kompletterar varandra.

När vi i trosbekännelsen bekräftar vår tro på ”Gud Fader allsmäktig” syftar detta lika mycket på hans allmakt som på hans kontroll över det han har skapat. Han håller samman sitt skaparverk. Han är allestädes närvarande i sin skapelse och uppehåller, blåser liv i och skapar ordning i allt. Han håller allt som lever och andas i sin hand. Han får solen att lysa och regnet att falla. Han föder fåglarna och
klär blomstren. Det är poesi men likväl sant.

Så vist och insiktsfullt av de församlingar som varje år firar tacksägelsehögtid i samband med skörden och de kristna som tackar Gud före måltiden. Det är både rätt och samtidigt ett stöd för tron att på detta sätt regelbundet erkänna vårt beroende av vår trofaste Skapare och Försörjare i allt.


Läs vidare: Matt 5:43-45 och Matt 6:25-34

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg