Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Tisdag: Ljus i mörkret

Gud sade: ”Ljus, bli till!” Och det blev ljus.
1 Moseboken 1:3


Det lilla landområdet Israel låg inklämt mellan de mäktiga stormakterna Babylonien i norr och Egypten i söder, och i båda dessa länder var det populärt att dyrka solen, månen och stjärnorna i en eller annan form. I Egypten var centrum för soldyrkan staden On, vars grekiska namn var Heliopolis – ”solstaden” – ett par kilometer utanför Kairo. I Babylonien hade astronomer redan utvecklat ett omfattande system för beräkning av rörelserna hos de fem planeter man kände till och hade också börjat kartlägga himlavalvet.

Därför är det inte alldeles förvånande att många av Israels ledare tog intryck av de olika stjärnkulter som omgav dem. Profeten Hesekiel såg till sin förfäran tjugofem män som ”vände ryggen åt Herrens tempel, och med ansiktet mot öster föll de ner och tillbad solen i öster” (Hes 8:16).

Även Jeremia fördömde landets ledare för att de älskade och tjänade ”solen, månen och himlens hela härskara” (Jer 8:2).

Det är mot denna bakgrund av avgudadyrkan som vi måste läsa och förstå Första Moseboken 1. Egypterna och babylonierna dyrkade solen, månen och stjärnorna, medan Första Mosebokens författare med bestämdhet hävdar att dessa inte är några gudar som man bör dyrka, utan de är den ende sanne Gudens skapelse.

Gud lovade Abraham efterkommande lika ”talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand” (1 Mos 22:17). Det förunderliga är att, med vår kännedom i dag om cirka etthundra miljarder stjärnor i vår egen galax och ytterligare miljarder galaxer miljarders miljarder ljusår från oss, framstår jämförelsen med sand och stjärnor som tämligen rimlig.

Aposteln Paulus använde Guds majestätiska befallning ”Ljus, bli till!” som förebild för vad som händer i den nya skapelsen. Han liknar det icke pånyttfödda hjärtat vid det första mörka kaoset och den nya födelsen vid Guds skaparord: ”Ljus, bli till!”. Detta var något Paulus själv verkligen hade fått uppleva. ”Ty Gud, som sade: ’Ljus skall lysa ur mörkret’, har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus” (2 Kor. 4:6).


Läs vidare: 2 Kor 4:3-6

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg