Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Onsdag: Allvaret i skapelseberättelsen

Gud sade: ”Bli till...” Och det blev så...Och Gud såg att det var gott.
1 Moseboken 1:6, 9–10


Det påstås ofta att det finns slående likheter mellan det forntida Mellanösterns skapelsemyter (i synnerhet det babyloniska eposet ”Enuma elish”) och den bibliska skapelseberättelsen i Första Moseboken. Det anmärkningsvärda med den babyloniska och den bibliska berättelsen är dock inte deras likheter utan deras olikheter. Långt ifrån att efterhärma de babyloniska berättelserna kritiserar och utmanar Första Moseboken 1 dess grundläggande teologi. Enligt de babyloniska myterna är gudarna nyckfulla, de saknar moral och käbblar och slåss sinsemellan. Marduk, den högste guden, angriper och dödar Tiamat, modergudinnan. Han klyver hennes kropp i två delar, varav den ena hälften blir himlen och den andra blir jorden. Det är enbart en lättnad att få vända sig bort från denna brutala polyteism och till den etiska monoteismen i Första Moseboken, enligt vilken hela skapelsen blev till genom den ende sanne och helige Gudens befallning.

Enligt Uppenbarelseboken är evighetens tillbedjan helt inriktad på Skaparen:

Du, vår Herre och Gud, är värdig
att ta emot härligheten och äran
och makten.
Ty du har skapat världen,
och genom din vilja blev den till
och skapades av den.

Uppenbarelseboken 4:11

Vetenskapen kommer fortsätta att utforska universums ursprung, väsen och utveckling. Men teologiskt sett räcker det för oss att veta att Gud skapade allting efter sin vilja så som det står beskrivet i hans enkla och mäktiga Ord. Ty detta är den ständigt återkommande refrängen i Första Moseboken: ”Gud sade...” Och när Gud betraktade vad han åstadkommit, så såg han att ”det var gott”. Därför kan vi glädja oss över allt som Gud har skapat: mat och dryck; äktenskap och familj; konst och musik; fåglar, djur och fjärilar och mycket, mycket annat.

Allt som Gud har skapat är gott, och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse.
1 Timotheosbrevet 4:4, Fb


Läs vidare: Jer 10:12-16

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg