Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Torsdag: Guds avbild

Gud skapade människan till sin avbild,
till Guds avbild skapade han henne.

1 Moseboken 1:27


Höjdpunkten i Guds skapelseverk var skapandet av människorna, och Första Moseboken poängterar denna höjdpunkt genom att beskriva dem såsom skapade ”till Guds avbild”. Bibelforskarna är dock inte helt eniga beträffande vad denna likhet med Gud innebär.

Vissa tolkar det som att människorna är Guds representanter och härskar över den övriga skapelsen i hans ställe. Andra menar att begreppet Guds avbild syftar på den särskilda gemenskap som han upprättat mellan sig själv och oss. Men läser man uttrycket både i dess omedelbara sammanhang i Första Moseboken och i Skriftens vidare perspektiv tycks det syfta på sådana mänskliga egenskaper och förmågor som skiljer oss från djuren och gör oss lika Gud. Vilka är då dessa?

För det första är vi som människor rationella och medvetna om vårt eget jag.

För det andra är vi moraliska varelser och har ett samvete som manar oss att göra det vi uppfattar som rätt.

För det tredje är vi skapande liksom vår Skapare och äger förmågan att uppskatta det som är vackert för öra och öga.

För det fjärde är vi sociala varelser med en förmåga att bygga kärleksfulla relationer. Gud är kärlek,
och genom att skapa oss till sin avbild har han skänkt oss förmågan att älska honom och andra.

För det femte har vi ett andligt sinne som får oss att hungra efter Gud. Och tack vare allt detta kan vi, till skillnad från djuren, tänka och välja, skapa, älska, och tillbe vår Skapare.
 
Tyvärr måste vi tillägga att Guds avbild i oss har förvanskats, så att varje aspekt av vår mänsklighet är besmittad av självupptagenhet. Men Guds avbild är inte helt igenom fördärvad. Tvärtom bekräftar både Gamla och Nya testamentet att människan fortfarande bär på Guds avbild och att det är därför som vi måste respektera varandra. Människolivets helighet grundar sig på människan såsom bärare av Guds avbild (1 Mos 9:6). Hon är en gudalik varelse och förtjänar därför att bli älskad och betjänad.


Läs vidare: Jak 3:7-12

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg