Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Fredag: Människans sexualitet

Gud skapade människan till sin avbild...
som man och kvinna skapade han dem.

1 Moseboken 1:27


Det är en vacker sanning, och tydligt stadfäst från Bibelns första kapitel och framåt, att Guds syfte med sin skapelse är heterosexualitet samt att mannen och kvinnan är jämlika och har samma värde inför Gud deras Skapare. Båda skapades till hans avbild (1 Mos 1:27) och båda blev välsignade och tillsagda att vara fruktsamma, härska över jorden och vårda allt skapat (1 Mos 1:28). Både mannen och kvinnan är alltså bärare av Guds avbild och har lika stor del i det jordiska förvaltaruppdraget. Och ingenting av det som eventuellt sägs senare (exv. i 1 Mos 2) får underminera och ännu mindre motsäga denna grundläggande jämlikhet mellan könen. Vad som finns grundlagt i skapelsen får ingen kultur förstöra. Men jämlikhet är inte detsamma som absolut likhet. Könen är jämlika och samtidigt olika; jämlikhet är fullt förenlig med idén om komplettering.

Ännu en sak behöver sägas. Även om vår olydnad och vårt syndafall har skapat förvirring i våra sexuella relationer, så vill Gud återupprätta och fördjupa dem med evangeliets hjälp. Därför kunde Paulus skriva till de kristna i Galatien: ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Jesus Kristus” (Gal 3:28). Detta innebär inte att Kristus raderar ut alla etniska, sociala och sexuella olikheter. Nej, männen är fortfarande män och kvinnorna fortfarande kvinnor. Men för oss som har en personlig relation till Kristus utgör könstillhörigheten inget
hinder för gemenskapen med Gud eller varandra. För vi är fortfarande jämlika inför honom, lika rättfärdiggjorda genom tro, och hans Ande bor i oss alla.

Män och kvinnor i den kristna gemenskapen borde hedra och uppskatta varandra mer än man gör bland icke-kristna, eftersom vi bejakar varandras lika värde. Vi är jämlika genom skapelsen, och ännu mer jämlika (om man kan gradera jämlikhet!)genom frälsningen.


Läs vidare: 1 Mos 2:18-25

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg