Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Lördag: Sabbatsvilan

Gud...vilade sedan han utfört sitt skapelseverk.
1 Moseboken 2:3


Vad var kronan på Guds skapelseverk? Det var inte skapelsen av människan, utan sabbatens gåva, inte uppdraget till människan att greppa sina verktyg och arbeta i sex dagar, utan hennes uppdrag att lägga ner dessa verktyg och tillbe och umgås med Gud på den sjunde dagen. Guds avsikt var inte bara att skapa homo faber (den arbetande människan), utan även skapa homo adorans (den tillbedjande människan). Människan är som ädlast när hon tillber Gud.

Detta gudomliga syfte förevigades senare i de tio budorden, där det tredje lyder: ”Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den”, det vill säga att man ska särskilja den från andra dagar genom vila och gudstjänst (2 Mos 20:8, Fb). Gud visste vad han gjorde när han skänkte oss denna gåva för att vår hjärna och våra kroppar skulle få vila. Flera försök har gjorts att förändra den gudomliga rytmen med ledighet var sjunde dag. De franska revolutionärerna införde en republikansk almanacka med tiodagarsvecka, men 1805 återgick Napoleon till sjudagarsveckan. Sedan gjorde de ryska revolutionärerna söndagen till en arbetsdag, men det varade inte länge. Stalin återinförde söndagen som en vilodag. Gud vet bäst.

En dag av sju var avsedd för gudstjänst och umgänge med Gud. Även om somliga kristna fortfarande firar den sjunde dagen som sabbat, så finns det de som menar att de tidigaste troende firade gudstjänst på veckans första dag,till minne av Jesu uppståndelse (Joh 20:19; Apg 20:7). Men det viktiga är ändå inte vilken dag man firar gudstjänst utan att rytmen med var sjunde dag bibehålls.

Jesus firade själv sabbat och lärde sina lärjungar att göra detsamma. Men han gav dem samtidigt en viktig princip: ”Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten” (Mark 2:27). Denna dag är inte avsedd att vara tråkig och fylld av förbud, utan snarare en glad dag varje vecka då vi tar tid att vila, umgås med Gud och - bör vi kanske tillägga - familjen.


Läs vidare: 5 Mos 5:12-15

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg