Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Söndag: Helga söndagen

Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag.
1 Moseboken 2:3


Vad betyder det att Gud ”välsignade” den sjunde dagen och helgade den eller gjorde den helig? Ja, själva dagen har ju inte förändrats, utan endast hur den används. För Gud har skiljt den från veckans övriga sex dagar i ett visst syfte.

År 1985 inleddes i Storbritannien kampanjen ”Helga söndagen”. Den betonade vikten av att skydda människor från att behöva arbeta på söndag med undantag för absolut nödvändiga arbetsuppgifter. Samtidigt ville man vika söndagen åt vila och avkoppling, gudstjänst och familj. Det lyckades nästan. Målet har numera formulerats som en garanti för att alla ska ha ”en regelbunden, gemensam ledig dag”.

Denna kampanj har inget gemensamt med ett betungande sabbatstänkande. Rabbinerna på Jesu tid räknade med över femtonhundra sabbatsföreskrifter. Man kan få intrycket att Jesus inte hade någon förståelse för en sådan detaljstyrning. När han sade sig vara ”herre över sabbaten” (Mark 2:28) menade han att han ägde auktoriteten att rätt uttolka tredje budet. Det är alltid rätt att ”göra gott” på sabbaten (Mark 3:4), sa han. Han skulle helhjärtat ha instämt i de gudomliga riktlinjer som presenteras i Jesaja 58:13-14:

Om du inte kränker sabbaten,
inte sköter dina sysslor på min helgdag,
om du kallar sabbaten en fröjd,
då skall du få fröjdas över Herren,
jag skall föra dig fram över landets höjder
och låta dig leva av din fader Jakobs egendom.


Läs vidare: Mark 2:23-28

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag
Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg