Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Tisdag: Vårda skapelsen

Gud sade: ”Vi skall göra människor till vår avbild...De skall härska över [hela jorden]...
” Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er.”

1 Moseboken 1:26, 28


I mars 2005 publicerades resultatet av Millennium Ecosystem Assessment – en mycket noggrann vetenskaplig analys av villkoren för människans hälsa på jorden. ”Vi lever över våra tillgångar”, konstaterade man, ”genom att vi i snabb takt förbrukar, uttömmer, förorenar och förstör det ’naturliga kapital’ som utgör förutsättningen för vår överlevnad”.

Kristna borde gå i täten för miljörörelsen, eftersom vi tror att Gud har kallat oss att vårda hans skapelse. Somliga anklagar oss, inte bara för att vi inte löser den ekologiska krisen utan faktiskt orsakar den. I synnerhet en kritiker har slagit ner på vad han kallar ”tre förskräckande rader” i Första Moseboken 1 och ”denna förfärliga, olycksaliga text.”* Han syftar då på Guds uttalanden när han ger människan i uppdrag att ”härska över” jorden och ”lägga den under sig”.

Det är sant att det första av dessa båda verb på hebreiska kan betyda ”trampa på” och att det andra har använts för att förtrycka människor. Hade Ian McHarg alltså rätt i sin beskyllning? Nej, det hade han inte. Det är en grundläggande biblisk bibeltolkningsprincip att sammanhanget måste få avgöra textens innebörd. Av detta utläser vi att uppgiften att ”härska över” som Gud har gett oss handlar om ett delegerat och ansvarsfullt förvaltarskap. Det vore orimligt att anta att Gud, efter att först ha skapat jorden, skulle ha överlämnat den i våra händer och gett oss mandat att förstöra den. Det är till att vårda skapelsen, inte exploatera den, som vi har blivit kallade.

_____________
* Ian McHarg, Dunning Trust Lectures, citerad i Ontario Naturalist, mars 1973.


Läs vidare: 1 Mos 1:26-31

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag
Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg