Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Lördag: Äktenskapet enligt Bibeln

Därför skall en man lämna sin far och sin mor och
hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.

1 Moseboken 2:24


Äktenskapet är föremål för ett så pass allvarligt hot i västvärlden i dag att det är gott att bli påmind om dess bibliska grund. I 1 Mos 2:24 finner vi Bibelns egen definition av äktenskapet, och denna blir än viktigare med tanke på att den underströks av Herren Jesus Kristus (Mark 10:7). Det är en gemenskap bestående av fem fasetter.

1. Heterosexuell. Den förenar mannen och hans hustru. Ett homosexuellt partnerskap kan aldrig bli ett legitimt alternativ.

2. Monogam. ”En man” och ”sin hustru” står båda i singularis. Polygami må ha varit godtagbart i Gamla testamentet under en begränsad tid, men Guds ursprungliga avsikt var monogami.

3. Överlåten. När en man lämnar sina föräldrar för att gifta sig måste han ”hålla sig till sin hustru”, liksom klistra sig fast vid henne, som den nytestamentliga motsvarigheten antyder. Skilsmässa må vara tillåten i en eller två väldefinierade situationer ”men från början var det inte så”, påpekade Jesus (Matt 19:8). Dessutom är det som saknas i ett samboförhållande just den överlåtelseaspekt som är så grundläggande för äktenskapet.

4. Offentlig. Före äktenskapets ”hålla sig till” måste man ”lämna” sina föräldrar, och det ”lämna” som åsyftas här är en offentlig, social handling. Familj, vänner och samhället i övrigt har rätt att få veta vad som sker.

5. Fysisk. ”De skall bli ett kött.” Å ena sidan är det heterosexuella äktenskapet det enda gudagivna sammanhanget för den sexuella föreningen och barnafödandet. Å andra sidan är den sexuella föreningen så pass grundläggande för äktenskapet att en medveten vägran att fullborda det i många kulturer utgör tillräcklig grund för dess upphävande. Adam och Eva var sannerligen inte blyga för varandra ifråga om sex. ”Mannen och hans hustru var båda nakna utan att blygas för varandra” (1 Mos 2:25, Fb).

Äktenskapet är sålunda, enligt Guds syfte med dess instiftande, en heterosexuell och monogam förening som innebär en kärleksfull, livslång överlåtelse mellan två människor, och det bör inledas genom att man offentligt lämnar sina föräldrar och fullbordas i en sexuell förening.


Läs vidare: Ef 5:21-33

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg