Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Tisdag: Förneka Guds särställning

Ormen sade till kvinnan: ”...Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont.”
Kvinnan såg att trädet var gott att äta av, det var en fröjd för ögat och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt.

1 Moseboken 3:5–6


Djävulens tredje list bestod i att han förnekade Guds särställning. Han hade sagt till kvinnan: ”Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont” (1 Mos 3:5).

Han frestade Eva med möjligheten att bli som Gud. I detta demoniska förslag blottas syndens sanna väsen. För Adam och Eva hade skapats till Guds avbild och var redan ”lika Gud” i varje avseende som Gud hade ämnat för dem med alla de förnuftsmässiga, moraliska, sociala och andliga förmågor som han utrustat dem med.

På ett grundläggande sätt skilde sig Adam och Eva från Gud, och det var att de likt djuren var i sitt beroende av honom. Gud är inte beroende av någon. Han litar till sig själv för sig själv. Alla andra varelser är beroende av honom som sin Skapare och Uppehållare, inklusive människorna. Det var mot detta som Adam och Eva gjorde uppror. Varför fortsätta i detta förödmjukande beroende och underordnande? Varför inte ta detta steg mot självständigheten och bli Guds jämlike? De skulle inte dö; de skulle bli lika Gud!

Vi hör många ekon av denna stolthetens och oberoendets ande fortfarande i vår tid. Vi får veta att människan nu har blivit ”vuxen”. Hon behöver inte längre Gud. Hon kan lära sig att leva utan Gud och bli gudalik.

Just detta är syndens innersta väsen. Synden är en ovilja att låta Gud vara Gud, en vägran att erkänna hans särställning och vårt ständiga beroende av honom. Synd är människans uppror mot Guds unika auktoritet och ett försök till gudomligförklaring av sig själv.


Läs vidare: Jes 14:3, Jes 14:11-15

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg