Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Första advent. Årg 3 - Åsnevett

 

För drygt 3400 år bodde en siare i nuvarande Irak. Han hette Bileam. Moabiternas kung Balak bad honom att uttala en förbannelse över Israels folk som var på väg genom öknen mot Moab, från slaveriet i Egypten till Israel, det land som Gud hade lovat dem.

Trots att Gud förbjöd Bileam att förbanna Israel gav han sig av på sin åsna.

På vägen ville en ängel med upplyft svärd hindra Bileam och åsnan tvärstannade. Själv såg han inte ängeln och försökte att med våld tvinga åsnan vidare. Då skedde ett under: åsnan talade! Han frågade varför han blev slagen och nu såg Bileam ängeln. Istället för att förbanna välsignade han Israel tre gånger. Sedan fick han i en syn se hur Betlehemsstjärnan en gång skulle lysa över den nyfödde frälsaren i stallet.


Ofta framgår det i Bibeln att mänsklig vishet är dårskap inför Gud: Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Ty eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. En åsna var klokare än den vise siaren! Vi människor försöker ibland bortförklara Guds under eller till och med hans existens. Men små barn kan vara klokare. Gagarin, som var den förste rymdfararen, påpekade att han inte hade sett någon gud i rymden. Ett söndagsskolbarn menade att då var han nog inte snäll, eftersom Jesus säger: Saliga de renhjärtade, de skall se Gud.


Israels folk fick vid flera tillfällen genom profeter veta att Gud skulle sända en frälsare i världen. De fick mycket exakta beskrivningar av hur det skulle ske, t ex att han skulle födas i Betlehem, att han skulle rida in i Jerusalem på en åsna, bli dödad och återuppstå. Ändå glömde de hela tiden Gud. Han talade till dem genom Jesaja: Oxen känner sin husbonde och åsnan sin Herres krubba, men Israel känner inte sin Herre, mitt folk har inget förstånd.

Folket fattade ingenting, men åsnan i Betlehems stall vet att Frälsaren är född!


Precis som det var förutsagt red Jesus in i Jerusalem på en åsna. Därmed visar han att han kommer med fred. Åsnan, liksom duvan, symboliserar fred. Trots Israels och vår olydnad och ignorans mot Gud kommer han med ett erbjudande om fred! Det handlar här mer om inre fred och harmoni, både människor sinsemellan och mellan människor och Gud. När Jesus kommer tillbaka skall det också bli yttre fred i världen.


Många av Jesu samtida lärda accepterade inte att Jesus var Messias, Guds son. Men barnen och det enkla folket jublade och ropade Hosianna, viftade med palmblad och lade ner sina mantlar framför åsnan. De hyllade Jesus som kung, som sin Messias.


Än en gång får vi se hur de visa och kloka får stå tillbaka för sunt bondförstånd och åsnevett. Åsnan fattar vem hon bär på sin rygg, hon är inte dum! Åsnor brukar ju inte direkt stå för klokhet, men denna åsna, som var oinriden, bar ändå lugnt Jesus på sin rygg.


Åsnan blir ett föredöme för oss att lyfta fram Jesus och visa för alla vem vi tror på!

Lars FröjmarkVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg