Stiftelsen Bibelskolan.com
 

3 advent. Årg 3 - Vägar och vägbyggen

 

Det måste vara fantastiskt att vara ansvarig för ett vägbygge. Tänk att få planera var vägen skall dras fram. Här ligger ett berg. Vi kommer att behöva spränga. Där finns en flod. Över den måste vi bygga en stor bro. Om vägen måste dras fram över träsket där borta behöver vi dränera och fylla ut med sprängsten. Så intressant det är att få se hur den nya vägen växer fram och att den faktiskt ser ut som man från början hade tänkt sig den.

Vägbygget innebär många arbetstillfällen. Ingen kan ju ensam bygga någon större väg! När den är färdig underlättar den för människor att träffa varandra. Dessutom kan den färdiga vägen också skapa nya arbetstillfällen för ytterligare några.


I Bibeln läser vi ofta om vägar och vägbyggen och om hur viktigt det är att finna den rätta vägen! Där hörs Guds rop: "Här är jag, här är jag!" sade jag till ett folk som inte åkallade mitt namn. Ständigt har jag räckt ut händerna mot ett tredskande folk, som vandrar den orätta vägen och följer sina egna planer.

Herren vill att vi skall finna den rätta vägen i våra liv. Därför ber också Bibelns människor ofta böner om att Gud skall leda dem: Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar, pröva mig och känn min oro, se om min väg för bort från dig, och led mig på den eviga vägen. Och Herren svarar genom att ge ett löfte för framtiden: Där skall gå en banad väg, den skall kallas den heliga vägen. Ingen oren får beträda den. Så är det profeterat i Gamla Testamentet ca 700 år f Kr. När Jesus kommer säger Han att Han är denna väg som kan föra människor till himlen. Han säger: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.


Johannes Döparen ägnade sitt liv åt att vara en vägbyggare som skulle förbereda Jesu ankomst för människor i hans tid. Han kunde inte själv bygga vägen utan behövde arbetare som hjälpte honom. Därför samlade han lärjungar som hjälpte honom att förbereda människorna för Jesu ankomst.

Du är också kallad att vara en sådan vägbyggare genom att berätta för andra om din tro. Du klarar inte av detta ensam. Vi behöver hjälpa varandra att bygga broar mellan människor, att jämna ut vägar som är håliga och ojämna och att spränga igenom stora berg av otro, missförstånd och vantro. Jesus är Vägen till himlen. Han har kallat dig att bygga tillfartsvägar.

Lars Fröjmark

Jesaja kap 65 vers 1 och 2, Psaltaren 139 vers 23 och 24, Jesaja kap 35 vers 8
och Johannes evangelium kap 14 vers 6


Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg