Stiftelsen Bibelskolan.com
 

13 söndagen efter trefaldighet 3 Årg - Gyllene regeln exemplifierad

Tema ”Medmänniskan”

Gammaltestamentlig läsning: Jeremia 38:7-13. Epistel: Romabrevet 12:16-21.

Evangelium: Matteusevangeliet 7:12.

 


Denna söndag består evangeliet av en enda kort vers, det som bi brukar kalla ”gyllene regeln”

    Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.

De flesta av oss förstår nog intuitivt vad Jesus menar: om du inte vet hur du skall handla mot din medmänniska i en speciell situation, försök då sätta dig in hur du själv skulle vilja bli behandlad om du vore i hennes ställe.

 

Men ibland kan det nog vara nyttigt att få konkretiserat för sig vad den gyllene regeln kan innebära. Söndagens epistel från Romarbrevet ger några sådana exempel:

 

Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa.

Gud har velat alla människor och Jesus har dött för varenda en. Därför skall vi möta alla människor med aktning och öva oss i att behandla alla lika. Ett kristet jämställdhetsarbete.

 

Löna inte ont med ont.

Så lätt det är att ge igen. Och när vi gör det, sätter vi igång en ond spiral. Låt oss söka bryta den i stället! Göra som aposteln säger sist i episteln: ”besegra den onda med det goda”.  Och onda spiraler bryts…

 

Håll fred med alla människor

Om ”fred/frid på jorden” sjöng änglarna den natt Jesus föddes. Vi är kallade att hålla fred, till och med att aktivt ”göra fred” (så säger Jesus ordagrant i en av sina saligprisningar). Och världen kommer att bli något lättare att leva i för någon.

Dock ger aposteln två begränsningar, som gör regeln lite mer hanterlig:  1. ” Så långt det är möjligt”

- det finns situationer där det inte är möjligt; 2. ”och kommer an på er”. Om den andre inte vill, går ansvaret över på den andre.

 

Om din fiende är hungrig, ge honom att äta

Att envist handla aktivt gott mot den som kanske är envist elak mot mig, gör det svårt för den andre att fortsätta i sin elakhet: min godhet blir som glödande kol på hans huvud. Och till sist måste han kanske lägga ner sin elakhet. Då har epistelns slutord nått sin fullbordan: ”besegra det onda med det goda”.

 

Men när vi inte alltid lyckas är det en tröst att tänka på att Jesus själv levde efter sin regel, oss till godo. Han var villig att låta sig korsfästas för alla, utan undantag. Han nedkallade inte straff och fördömelse över dem som korsfäste honom, utan bad i stället för fadern att förlåta dem. Han vill ha fred med var och en av oss och inbjuder oss till sin öppna famn: Kom till mig, ni alla som är tyngda och trötta av bördor, så skall jag ge er ro, säger han. Ja, t o m om vi har varit på kant med honom ett tag, är han uthållig i sin förväntan på att få vinna oss för gott till himmelen. …Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg