Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Måndag: Kung Salomo

Gud skänkte Salomo vishet och stort förstånd...
Han var den visaste bland människor.

1 Kungaboken 4:29, 31


Kort tid efter det att Salomo efterträtt David på tronen uppenbarade sig Jahve för honom i en dröm och erbjöd honom att önska sig vad han ville. I medvetenhet om sin brist på erfarenhet bad Salomo varken om rikedom eller berömmelse, och inte heller om långt liv eller seger över fienderna, utan om vishet att styra sitt folk med rättvisa. Som en följd härav blev Salomo något av ett administrativt geni. Han delade in landet i tolv regioner under tolv kungliga fogdar. Han byggde upp en fast yrkesarmé och grundade Israels handelsflotta. Dess skepp, som hade sin hamn i det som i dag är Akabaviken, var ute på många vådliga handelsresor.

Efter att ha byggt palats åt sig själv och sin drottning, jämte andra offentliga byggnader, fortsatte Salomo med att uppföra det mäktiga tempel som hans far hade drömt om att få bygga. Salomo blev dessutom en de sköna konsternas beskyddare och präglade många sånger och ordspråk. Ryktet om hans vishet, härlighet och kloka rättsskipning spred sig vida omkring, och under hans regeringstid kunde folket åtnjuta fred och välstånd. Inte undra på att Jesus talade om ”Salomo i all sin prakt” (Matt 6:29). Israels härlighets sol stod i zenit.

Men under ytan stod allt inte väl till. Salomo älskade inte Herren Gud av hela sitt hjärta, och inte heller sin nästa som sig själv. Dels hade han ett helt harem av prinsessor som ”förledde...honom till att dyrka andra gudar” (1 Kung 11:4), och dels lyckades han bibehålla sin grandiosa livsstil enbart med hjälp av förtryckarmetoder såsom höga skatter och tvångsarbete.

Vi har nu studerat det enade kungadömets tre kungar – Saul, David och Salomo. Samtliga tre styrde landet i cirka fyrtio år. Samtliga var, i varierande grad, en blandning av gott och ont. Och samtliga var ett minnesmärke över Guds nåd.


Läs vidare: 1 Kung 11:4-6


 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg