Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Torsdag: Hoseas budskap

Ty jag vill se kärlek, inte slaktoffer, kunskap
om Gud hellre än brännoffer.
Hosea 6:6


Om Amos var Guds rättviseprofet, var Hosea profeten som förkunnade Guds kärlek. Dessutom fick de ta emot Guds budskap på olika sätt. Till Amos talade Gud direkt: ”Gå och profetera för mitt folk Israel” (Amos 7:15, Fb), medan Gud förmedlade sitt budskap till Hosea genom den smärtfyllda erfarenheten av ett brutet äktenskap.

Kanske nyckelorden i Hoseas budskap är befallningen: ”Gå och älska din hustru igen...älska henne som jag, Herren, älskar Israels barn” (Hos 3:1). Denna parallell mellan Hoseas kärlek till hustrun Gomer och Herrens kärlek till sin brud Israel utgör kärnan i profetens budskap. Det är inte uppenbart på vad sätt Gomer hade syndat, men vi vet att hon hade övergett Hosea liksom Israel hade övergett Jahve och att Hosea nu skulle försöka vinna henne tillbaka liksom Jahve längtade efter att få hämta hem sin brud igen.

Israels trolöshet uttrycks som att hon brister i chesed. Detta ord, som ofta översätts med ”barmhärtighet” eller ”nåd” syftar i grunden till förbundstroheten och kan därför med fördel översättas med ”trofast kärlek”. Detta var Herrens vilja för sitt folk: ”Jag vill se kärlek” (Hos 6:6). Och samtidigt var det ämnet för hans klagan: ”Ingen trofasthet [chesed] och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet” (Hos 4:1). Vad fanns det istället? ”Förbannelser och lögner och dråp och stölder och äktenskapsbrott” (Hos 4:2). Med andra ord: brott mot förbundets befallningar. För ”landet har bedrivit hor genom att överge Herren” (Hos 1:2, Fb) och genom att avfalla till sina ”älskare” – de lokala helgedomarnas fruktbarhetsgudar (Hos 2:13). Därför ljuder nu kallelsen till henne att ångra sig och omvända sig till Herren. För han söker henne och lovar: ”Jag skall äkta dig för evigt” (Hos 2:19).

Samma klagan och kallelse riktas till oss som lever i dag. Som Herren Jesus sa till församlingen i Efesos: ”Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek... Omvänd dig och gör samma gärningar som förr” (Upp 2:4-5).


Läs vidare: Hos 14:1-8


 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg