Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Fredag: . Kyrka och stat i Juda

Låt dig inte skrämmas av de smädelser mot mig
som du hörde av den assyriske kungens män.

2 Kungaboken 19:6


Jämsides med Nordrikets uppgång och fall levde Sydriket sitt liv, även om dess kungar inte är lika välkända. Sedan, efter Samarias fall genom assyrierna år 722 f. Kr. och därmed Nordrikets undergång, bestod Juda ytterligare 135 år (722-587 f. Kr.) Denna period präglades av två religiösa reformer, där kungar och profeter samarbetade. Den första leddes av kung Hiskia med stöd av profeterna Mika och Jesaja. Den andra leddes av kung Josia med stöd av hans avlägsne kusin profeten Sefanja samt den unge profeten Jeremia. Vi kommer att läsa mer om dessa profeter om tre och fyra veckor.

Hiskia renade Juda från alla rester av assyrisk avgudadyrkan, medan Jesaja och Mika dundrade över folkets religiösa hyckleri och sociala orättvisor. Deras förkunnelse kan sammanfattas i Mikas gripande vädjan:

Han har kungjort för dig, o människa,
vad gott är.
Vad begär väl Herren av dig annat än
att du gör det som är rätt,
att du älskar barmhärtighet och vandrar
i ödmjukhet med din Gud? (Mika 6:8)

En landsomfattande kris inträffade år 701 e. Kr. när den assyriske ledaren Sanherib belägrade Jerusalem och stängde in Hiskia som ”en fågel i bur”, som han själv uttryckte det. Men Jesaja uppmuntrade honom att stå fast, och belägringen hävdes på ett underbart sätt. Även om Hiskias avfällige son Manasse omintetgjorde faderns religiösa strävanden tog Hiskias sonson Josia (639-609 f. Kr.) medan han fortfarande var ung initiativet till en annan viktig reform, understödd av profeten Jeremia.

Dessa båda exempel på kyrka-stat-samarbete borde inspirera oss i dag. Det var inte så att kungen försökte sig på att profetera eller att profeten ägnade sig åt politik. Var och en förblev i sin kallelse, men tillsammans var de effektiva.


Läs vidare: Mika 6:6-8


 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg