Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Söndag: Psalm – Rättfärdiga och orättfärdiga

Herren känner de rättfärdigas väg,
men de ogudaktigas väg leder till fördärvet.

Psalm 1:6, Fb


Vishetslitteraturen gör en tydlig åtskillnad mellan ”den rättfärdige” och ”den orättfärdige” liksom även mellan deras nuvarande framgångar och framtida öden. Därigenom föregriper psalmisten bara Jesu undervisning om att alla män och kvinnor är på väg antingen längs den breda vägen som leder till fördärvet eller också längs den smala vägen som leder till livet (Matt 7:13-14).

Å ena sidan kommer de rättfärdiga att lyckas väl, om än inte alltid materiellt. De väljer noga sitt umgänge och sina rådgivare. De har sin glädje i Guds undervisning och mediterar över den dag och natt. Guds folk upplever fortfarande i dag samma glädje. Den dagliga bibelandakten är vår stora glädje. Som ett resultat av den blir vi som träd planterade vid vattenbäckar och får åtnjuta vederkvickelse, näring och fruktbärande.

De onda, å andra sidan, hamnar i ”fördärvet”. Istället för ett välrotat och fruktbärande träd liknas de vid torra agnar som förs bort av vinden. Detta var en välbekant syn i Det heliga landet. Tröskplatsen var vanligtvis en hård, plan yta på en kulle där vinden kunde blåsa fritt. Vetet kastades upp i luften med hjälp av skyfflar eller stora kastmaskiner. Det dyrbara vetet föll då till marken och kunde malas, medan de lättare skalen skingrades för de fyra vindarna. Som Johannes Döparen senare skulle säga om Messias: ”Han har kastskoveln i handen och skall rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar” (Matt 3:12).

De orättfärdiga liknar sålunda agnarna i två avseenden. För det första är de uttorkade och värdelösa i sig, och för det andra blåser de lätt bort eller bränns. Trädet är alltså stadigt planterat, medan agnarna är instabila. Stabilitet borde alltid känneteckna Guds folk.


Läs vidare: Ps 1:1-6 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg