Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Måndag: Psalm – Gud uppenbarar sig

Himlarna vittnar om Guds härlighet...Herrens
undervisning är fullkomlig, den ger själen nytt liv.

Psalm 19:1, 8, Fb


Enligt författaren C. S. Lewis är Ps 19 ”Psaltarens mest storslagna diktverk och ett av världens främsta.” Ur kristen synvinkel rymmer psalmen den tydligaste sammanfattningen av läran om uppenbarelsen vi kan finna i Gamla testamentet, nämligen att Gud har gjord sig känd för hela mänskligheten såsom Skapare (Ps 19:1-7), för Israel som Givare av lagen (Ps 19:8-11) och för individen som Återlösare (Ps 19:12-15).

För det första har vi den allmänna uppenbarelsen (Ps 19:1-7); den kallas så därför att den är given åt alla människor överallt. Detta vittnesbörd finner vi i naturen och då i synnerhet på himlavalvet. Det är ständigt pågående och universellt. Med dramatiskt bildspråk liknar psalmisten soluppgången vid brudgummen när han kommer ut från sin kammare, och solens dagliga vandring över himlen vid idrottsmannen som löper sitt lopp.

För det andra har vi den särskilda uppenbarelsen (Ps 19:8-11). Plötsligt byter psalmisten ämne, från Guds allmänna uppenbarelse i naturen till hans särskilda och övernaturliga uppenbarelse genom lag. Dess förträfflighet skildras med perfekt hebreisk parallellism. Den skänker vederkvickelse och nytt livsmod, gör den oerfarne vis, gläder hjärtat och gör blicken ljus. Ja, Herrens befallningar är ”mer åtråvärda än guld” och ”sötare än honung” (Ps 19:11), eftersom de uppenbarar Gud för oss.

För det tredje har vi den personliga uppenbarelsen (Ps 19:12-15). Psalmisten nämner nu sig själv för första gången och ger uttryck för sina personliga, andliga förhoppningar såsom Guds tjänare. Han ber om förlåtelse och helighet. Så avslutar han med en bön som kristna predikanter ofta ber, att alla hans ord, och även hans tankar, skall vara välbehagliga inför Herren, som han nu förkunnar är hans klippa och återlösare (Ps 19:15, Fb).


Läs vidare: Ps 19:1-14 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg