Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Fredag: Psalm – Ett rop ur djupen

Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör mitt rop.

Psalm 130:1


Psalmisten beskriver sig själv som att han kämpar i djupa vatten, och ur dessa djup vädjar han till Gud att rädda honom. Eftersom han ropar efter förlåtelse förstår man att det djupa vattnet är en bild på hans synd, skuld och ångerfullhet jämte en känsla av Guds dom över honom liksom över det folk han identifierar sig med. Han vet mycket väl att om Gud skulle föra bok över hans synder och hålla dem emot honom, skulle varken han eller någon annan bli räddad. ”Men hos dig”, tillägger han omedelbart, ”finns förlåtelse” (Ps 130:4).

Det var detta erbjudande om förlåtelse för intet, av nåd och oberoende av goda gärningar, som ledde Martin Luther att kalla denna den ångerfulles sång för en av de ”paulinska psalmerna”. Ps 130:4 var också en av de bibelverser som tröstade John Bunyan, författaren till Pilgrims resa, när hans samvete plågade honom och han blev överbevisad om sin synd. Versen beskriver en underbar balans genom att dess första del är en försäkran till den förtvivlade (”hos dig finns förlåtelse”), medan dess andra del är en varning till den självsäkre (”därför fruktar man dig”). Långt ifrån att uppmuntra syndaren i hans synd frammanar Guds förlåtelse denna fruktan för Herren, eller vördnaden inför hans närvaro, som får oss att ta avstånd från det onda (jfr Ords 16:6).

Förvissad om Guds förlåtelse av den ångerfulle syndaren gör psalmisten nu två saker. För det första bekräftar han sin egen beslutsamhet att lita på Guds förlåtelse på grundval av Guds löfte. Därför väntar han på Herren, lika förväntansfullt och tålmodigt som ”väktarna efter morgonen” (Ps 130:6). För hur lång natten än kan kännas och hur djupt mörkret än kan tyckas, så vet väktarna att gryningen kommer till slut. För det andra uppmanar han Israels folk att göra detsamma, för han vet att Herrens trofasta nåd (Ps 130:7) skall ”befria Israel från alla synder” (Ps 130:8).

Även jag själv har många gånger behövt göra denna den ångerfulles sång till min egen, och många gånger har dess löften skänkt mig förvissning om Guds förlåtelse.


Läs vidare: Ps 130 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag
Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg