Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Lördag: En ny värld

Ty liksom de nya himlarna och den nya jorden, som jag skapar, blir
bestående inför mig, så skall er avkomma och ert namn bestå.

Jesaja 66:22


Jesajas profetiska ögon kikar nu in i framtiden till den kristna kyrkans världsvida missionsarbete (Jes 66:18-21) och universums slutliga pånyttfödelse (Jes 66:22-24). När det gäller den kristna missionen preciserar profeten tre aspekter av denna. 

För det första omfattar den alla folk. Fyra gånger i verserna Jes 66:18-20 talar han om hur folken samlas.

För det andra är den utlösande faktorn Israels förkastande av evangeliet. Lukas bekräftar detta faktum vid fyra olika tillfällen i Apostlagärningarna. Här har vi aposteln Paulus vision om judar och hedningar som förenats i Kristus.

För det tredje är den kristna missionens mål att visa på Guds härlighet (Jes 66:18-19) – förkunnad av missionärerna och sedd och erkänd av dem som omvänder sig.

I och med Jes 66:12 gör profeten nu ett långt hopp fram till tidens ände, när Gud ska skapa en ny himmel och en ny jord. Han har redan nämnt om detta i föregående kapitel (Jes 65:17), och senare skulle Jesus och hans apostlar förutsäga samma sak (Matt 19:28; 2 Pet 3:13; Upp 21:1, 5). Två särdrag hos denna förväntan är värda att uppmärksamma.

För det första kommer det nya universum att vara delvis materiellt, eftersom det ska innefatta en ny, förvandlad och förhärligad jord. Som Paulus skrev senare, så kommer hela skapelsen att befrias från sin nuvarande fångenskap (Rom 8:18-25). Liksom våra uppståndelsekroppar ska få åtnjuta såväl samband med som åtskillnad från våra nuvarande kroppar, så ska även den nya jorden få åtnjuta samband och åtskillnad.

För det andra kommer den nya himlen och jorden att vara lika bestående som sina invånare. Endast de som medvetet har gjort uppror mot Gud kommer att förgöras (likt skräpet som förpassats till soptippen utanför Jerusalem; jfr Jes 66:24).

Dessa båda aspekter (världsvid mission och universums slutliga pånyttfödelse) var sammankopplade i Jesu undervisning. För han befallde oss att gå ut med evangeliet till jordens ändar och tillade att inte förrän det var gjort skulle ändens tid komma. De båda händelserna kommer att sammanfalla med varandra. Väntetiden mellan Kristi första och andra ankomst är tänkt att fyllas av kyrkans världsvida missionsarbete.


Läs vidare: 2 Pet 3:1-13 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg