Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Onsdag: En konung som David

Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans
axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under,
Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

Jesaja 9:6, Fb
 

Guds ursprungliga avsikt för sitt folk var inte ett kungadöme utan en teokrati, vilket betyder att han skulle härska över dem direkt, utan någon mellanhand. När de sedan krävde att få en kung i likhet med andra folk var det alltså Gud, inte Samuel, de förkastade. Samuel varnade dem för de förtryckarmetoder som deras mänskliga kungar skulle införa. Och så blev det också. Därför är det inte förvånande att profeterna började drömma om ett framtida idealrike präglat av just de karaktärsdrag som Israels och Judas kungar tyvärr misslyckades att omsätta i handling, även om David kom tämligen nära.
 
För det första: Guds kungadöme skulle vara rättfärdigt. Messias skulle vara rättfärdig och härska över sitt folk med rättvisa. ”Det skall komma en tid”, säger Herren, ”då jag skall låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Han skall vara konung och härska med vishet och skapa rätt och rättfärdighet i landet” (Jer 23:5).
 
För det andra: Guds kungadöme skulle präglas av fred. Davids regeringstid hade plågats av ändlösa krig, och det var som en motreaktion mot detta som hans son och efterträdare fick namnet Salomo – shalom, fred, frid (1 Krön 22:6-10).
 
För det tredje: Guds kungadöme skulle vara stabilt. Israels och Judas troner var mestadels instabila och jämförelsevis kortvariga, men det messianska riket skulle bestå för evigt.
 
För det fjärde: Guds kungadöme skulle vara universellt. Det bibliska Israels territorium sträckte sig som mest ”från Dan till Beer Sheva” (2 Sam 3:10). Messiasriket däremot skulle ”nå från hav till hav, från floden till världens ände” (Sak 9:10).
 
 
Härav ser vi att rättfärdighet och fred, evighet och universalitet utgör de viktigaste kännetecknen på det messiasrike som gjorde sitt inträde i och med Jesus. Det är inte alls långsökt att tycka sig kunna urskilja dessa kvalitéer i den nyfödde konungens fyra namn (Jes 9:6).

Läs vidare: Ps 72

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg