Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Torsdag: En präst som Melkisedek

Du är präst för evigt i Melkisedeks efterföljd.
Psalm 110:4
 

Melkisedek är utan tvivel Skriftens mest gåtfulla person. Han omnämns vid endast tre tillfällen, och varje gång står det om honom att han är präst. Vi träffar honom första gången i Första Moseboken då han möter Abraham när denne återvänder från sitt räddningsuppdrag att rädda Lot (1 Mos 14:12, 1 Mos 14:18-20). Andra gången han omnämns är i Ps 110:4, där Jahve säger till sin konung: ”Du är präst för evigt i Melkisedeks efterföljd.” Tredje gången är det Hebréerbrevets författare som anknyter till båda dessa skriftställen och deras tillämpning på Jesus.
 
Jesus Messias (Kristus) är präst. Men han är ingen levitisk präst, eftersom han inte härstammade från Levi stam. Jesu prästämbete är inte bara olikt det levitiska, det överträffar det. Det tillhör Melkisedeks prästämbete. Att det överträffar leviternas prästämbete är uppenbart, eftersom Melkisedek både välsignade Abraham och av denne fick en tiondel av bytet – två överlägsna roller.
 
På vad sätt överträffar då Jesu prästämbete Levis? Vi får flera skäl till detta, men särskilt ett betonas i psalmen, nämligen att han är präst ”för evigt”. Eftersom leviterna var vanliga människor och därmed dödliga hade ”döden satt en gräns för deras tjänst” (Heb 7:23) och de måste ständigt ersättas. Men inte Jesus. ”Eftersom han är till evighet behåller han för alltid sitt prästämbete” (v. 24). Inte så att hans offer på något vis kan upprepas eller förlängas, utan snarare att det gäller för evigt. För när Kristus på korset hade framburit sitt enda offer för evigt satte han sig på Faderns högra sida, efter det att han hade fullgjort sitt försoningsverk (Heb 10:11-14). Visshet om förlåtelse får man genom att vila i och glädja sig över Kristi fullbordade verk på korset.

Läs vidare: Heb 10:11-22

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg