Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Lördag: Människosonen

Människosonen måste lida mycket och bli förkastad
...och bli dödad och uppstå efter tre dagar.

Markus 8:31
 

Vi är nu framme vid den sjunde och sista Messias-bilden, den bild som var Jesu egen favorit, nämligen ”Människosonen”. När man först hör den låter den som den mest harmlösa av titlar. Jesus använde den ofta i tredje person så att när han exempelvis sa: ”Människosonen måste lida” så menade han ”Jag måste lida”. Dessutom är uttrycket ”människoson” ett hebreiskt idiom för ”människa”, och det är i den betydelsen som Gud riktar sig till Hesekiel.
 
Samtidigt är det uppenbart att Jesus använde denna titel när han undervisade om profetian i Daniel 7. Den gången såg Daniel i en syn ”hur en som liknade en människa kom med himlens skyar” (Dan 7:13). Denne stod inför den Uråldrige (den Evige Guden) och gavs auktoritet, ära och makt för att alla jordens folk av alla språk skulle tjäna honom. Och, tillägger Daniel, ”hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra och hans rike skall aldrig gå under” (Dan 7:14).
 
Ett flertal gånger tillämpar Jesus denna förunderliga profetsyn även på sig själv. Exempelvis säger han till översteprästen: ”Ni skall få se Människosonen...komma med himlens skyar” (Mark 14:62). Han gör alltså anspråk på suverän auktoritet och ett evigt rike. Men det verkligt förunderliga är att Jesus använder samma titel i ett helt annat sammanhang. Han anknöt exempelvis till Jes 53 och sa: ”Människosonen måste lida mycket och bli förkastad...och bli dödad och uppstå efter tre dagar” (Mark 8:31). Jesus sa alltså något som ingen före honom hade sagt: han smälte samman storslagenheten i Daniel 7 med lidandet i Jesaja 53 för att påpeka att det var endast genom lidandet han skulle kunna träda in i sin härlighet. Orden ”Människosonen måste lida” förenar de båda bilderna.
 
Vi har ägnat denna vecka åt att studera sju Messias-bilder. Han är Evas, Abrahams och Davids avkomma. Han är Profet, Präst och Konung. Han är både den lidande Frälsaren och majestätisk Härskare. Och vår plats är att falla ned på våra ansikten inför honom.
 

Läs vidare: Mark 8:27-9:1

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg