Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Måndag: Marias lovsång

Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud,
min frälsare: han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.

Lukas 1:46-48
 

Ända sedan 500-talet har kyrkan älskat Marias lovsång och inkluderat den som Magnificat i sin liturgi. Men detta väcker en viktig fråga. Hur kan vi sjunga hennes sång? En judisk jungfru utvald av Gud till att föda Messias, Guds son, uttrycker sin förundran över att hon förärats detta uppdrag. Hur kan vi ta hennes ord på våra läppar? Är inte det fullständigt opassande?
 
Nej, det är det inte. Det har hävdats århundradena igenom att Marias upplevelse, som på ett sätt är absolut unik, på ett annat sätt är typisk för varje kristens upplevelse. Den Gud som har låtit sådana stora ting ske med henne har överröst också oss med sin nåd. Maria själv tycks ha varit medveten om detta, för hennes ”mig” och ”min” i början av sången vidgas senare till tredje person: ”...hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte” (Luk 1:50). Liksom i Hannas sång efter Samuels födelse vänder Gud i Marias lovsång uppochner på våra mänskliga värden. Det finns två viktiga exempel på detta.
 
För det första störtar Gud de mäktiga och upphöjer de ödmjuka. Han gjorde det med farao och med Nebukadnessar och räddade i båda fallen Israel ur fångenskapen. Och han gör det fortfarande i dag i samband med frälsningen. Bara om vi faller på knä bredvid den ångerfulle publikanen skall Gud upphöja oss i sin förlåtande nåd.
 
För det andra avvisar Gud de rika och mättar de hungriga. Maria var hungrig. Hon visste av Gamla testamentet att en dag skulle Guds rike komma, och hon hungrade efter den dagen. Hunger är fortfarande ett oumbärligt villkor för andlig välsignelse, medan mättnad i form av självbelåtenhet är dess värsta fiende.
 
Om vi vill ärva Marias välsignelser måste vi visa prov på Marias goda egenskaper, i synnerhet ödmjukhet och hunger.
 

Läs vidare: Luk 1:46-55 

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg