Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Tisdag: Jungfrufödelsen

Helig Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall
vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son.

Lukas 1:35
 

Jungfrufödelse” är ett missvisande begrepp, som om det vore något ovanligt med själva Jesu födelse, som ju i själva verket var fullständigt normal och naturlig. Det var befruktningen som var annorlunda – ja, övernaturlig – eftersom det var den helige Ande som verkade i Maria, utan hjälp av en jordisk far.
 
Matteus och Lukas bekräftar båda att Jesus föddes av jungfrun Maria. Det är uppenbart att de skrev prosa, inte poesi eller i legenden eller mytens form. Varför skildrade Markus och Johannes då inte denna händelse? Svar: Därför att dessa båda valde att inleda sin skildring med Johannes döparen. Deras tystnad beträffande jungfrufödelsen betyder lika lite att de inte trodde på den som att deras tystnad beträffande hans barndom betydde att de inte trodde att han hade haft någon. Det viktiga är att de enda två evangelister som skildrar hans födelse slår fast att han föddes av en jungfru.
 
Vi går nu vidare från historiciteten bakom jungfrufödelsen till dess innebörd. Är det viktigt? Ja, det är det. Ängeln framför sitt budskap i två steg.
 
Det första (Luk 1:31-33) betonar kontinuiteten som Maria skulle få erfara i förhållande till det förflutna, för hon skulle föda honom och han skulle insättas på sin ”fader Davids tron”. Det vill säga att han av sin mor skulle få ärva både sin mänsklighet och sin titel i messiasriket. Det andra steget (Luk 1:35) betonade brytningen med det tidigare mönstret, mellan barnet och det förflutna i så måtto att den helige Ande skulle komma över Maria och Guds skaparkraft skulle vila över henne så att hennes förstfödde skulle vara unik, syndfri (helig) och Guds son.
 
Alltså fick jungfru Maria förkunnat för sig sin sons mänsklighet och messiasroll – ett arv från henne – och hans syndfrihet och gudomlighet, som utgick från den helige Ande. Tack vare jungfrufödelsen var Marias son samtidigt Guds son, mänsklig och samtidigt gudomlig.

Läs vidare: Luk 1:33-35 

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg