Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Fredag: Herdarna

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om
natten. Då stod Herrens ängel framför dem...och sade till dem:
”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje...I dag
har en frälsare fötts åt er...Han är Messias, Herren.”

Lukas 2:8-11
 
Herdar hade tämligen dåligt rykte i Israel och betraktades som oärliga och opålitliga. Ändå var det för dem Gud valde att förkunna de mest glädjande nyheter världen någonsin fått höra, nämligen att den efterlängtade Messias hade blivit född. Hur reagerade de?
 
Först gick de in i Betlehem för att med egna ögon se vad som hänt. De reagerade varken med tro eller otro, utan med öppen, fördomsfri nyfikenhet. Så ”de skyndade iväg” (Luk 2:16) och fann vad de hade sökt efter. Ja, sannerligen: den som söker, han finner (Matt 7:8).
 
Sedan, så snart de hade sett Jesus, ”berättade de [för andra] vad som hade sagts till dem om detta barn” (Luk 2:17). De kunde inte behålla den glada nyheten för sig själva. De ville att alla skulle få höra om den.
 
Slutligen ”[vände herdarna] tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se” (Luk 2:20). Deras erfarenhet utmynnade i såväl tillbedjan som vittnande. Men först, läser vi, ”vände [herdarna] tillbaka”. De stannade inte kvar inne i stallet hela livet eller dröjde sig kvar runt krubban. Nej, de återvände till fälten och fåren, till sina hem och sina hustrur och barn. Men även om arbetet och hemmen var desamma, så hade de själva förändrats för alltid. De var nu nya människor i en gammal situation. De blev förvandlade efter att ha sett Jesus. Det bodde en anda av förundran och tillbedjan i deras hjärtan.
 
Varje gång en människa får upp ögonen för Jesus är detta en erfarenhet som förvandlar. Den lägger en helt ny dimension till vår gamla livsstil. Som Billy Graham brukar säga: ”Den skänker nytt ljus åt vår blick och ny spänst i våra steg.”

Läs vidare: Luk 2:8-20 

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg