Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Onsdag: Simeons sång

Mina ögon har sett din frälsning...ett ljus som skall uppenbaras
för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel.

Lukas 2:30, 32, Fb
 

I dag får vi möta den gudfruktige gamle mannen Simeon. Han väntade ivrigt på Messias, och Gud hade lovat honom att han inte skulle dö förrän han fått se honom. Ledd av den helige Ande kom han till templet i exakt samma ögonblick som Josef och Maria kom dit med sin åtta dagar gamle son – ett förunderligt exempel på gudomlig synkronisering.
 
Simeon ägde den andliga urskillningsförmågan att känna igen Jesus. Han tog honom i sina armar, inte endast instinktivt för att krama om honom som man gör med småbarn, utan som en symbolisk gest av erkännande, vilket han ger uttryck för i sin lovprisning: ”Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, som du har lovat” (Luk 2:29).
 
För det första såg Simeon Jesus som Guds frälsning. Vad hans ögon hade sett rent fysiskt var Marias barn; vad han sa sig ha sett var Guds frälsning, den Messias som Gud hade sänt för att befria alla människor från syndens straff och fångenskap.
 
För det andra såg Simeon Jesus som världens ljus, som både skulle skänka ljus åt folken och härlighet åt Israel. Medvetet eller omedvetet upprepade han tanken i Jes 49:6, en vers som senare skulle få stor betydelse för Paulus missionsteologi.
 
För det tredje såg Simeon Jesus som ett tecken som väcker strid, en klippa som somliga skulle snava över och andra skulle bygga på. Han skulle bli orsaken till att somliga skulle resa sig och andra skulle falla. Ingen kan vara neutral i förhållande till Jesus.
 
Berättelsen om Simeon är en lektion i andligt igenkännande. Må Gud skänka oss urskillningsförmåga att se under ytan och känna igen Jesus Kristus som  en han verkligen är!

Läs vidare: Lukas 2:25-35 

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg